Menu

DOKUMENTY

DOCStatut ZSM 2023.doc (1,71MB)

DOCXWZO ZSM Głubczyce 30.08.2022.docx (82,35KB)

PDFpodanie do szkoły.pdf (120,06KB)

DOCpodanie_duplikat.doc (32,00KB)

DOCXLogowanie do UONET rodzice ZSM.docx (26,42KB)

DOCXzdalne-nauczanie-tabela.docx (12,74KB)

DOCXTabela godziny ponadwymiarowe.docx (41,85KB)

DOCXzałącznik tabela nadgodzin online.docx (12,67KB)

DOCXtabela braki ocen z przedmiotów.docx (27,08KB)

DOCXtabela wychowawców - brak realizacji nauki online.docx (12,22KB)

DOCXJak napisać CV.docx (15,35KB)

DOCXtabela-godziny-naucz-indyw-wzor.docx (14,29KB)

DOCXklasyfikacja-informacja-wychowawcy-klasy.docx (13,88KB)

DOCXUczniowie z frekwencją 50.docx (18,66KB)

DOCXFormularz potwierdzający odbywanie praktyk.docx (10,65KB)

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA WYDANIA

DUPLIKATU ŚWIADECTWA

 

Za wydanie duplikatu świadectwa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U z 2012. 1282 należy uiścić opłatę w wysokości 26,00 zł.  / słownie: dwadzieścia sześć 00/100 zł./ na numer konta bankowego:

PKO oddział Głubczyce 85 1020 3714 0000 4102 0012 7852 w tytule wpisać „za duplikat świadectwa imię i nazwisko”.