Menu

Liczba oddziałów: 21

Liczba uczniów: 451

 • Technikum Nr 2 - 348 osób
 • Szkoła Branżowa 1-ego stopnia - 103 osób

Zatrudnienie: W szkole zatrudnionych jest 46 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi.

Baza edukacyjna i zaplecze pedagogiczno-administracyjne:

 • Sale lekcyjne - 37
 • Pracownie informatyczne - 3, w tym z dostępem do Internetu - 2
 • Biblioteka z czytelnią – stanowiska z dostępem do Internetu
 • Izba Tradycji
 • Sala gimnastyczna z siłownią
 • Warsztaty szkolne ze stacją diagnostyczną pojazdów
 • Internat szkolny – 44 miejsc, w ciągu roku szkolnego przebywa ok. 40 uczniów
 • Stołówka
 • Warsztaty, pracownie:             

- elektryczna
- samochodowa
- spawalnicza

                        TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

4 i 5-letnie Technika

 • Technik ekonomista
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik informatyk
 • Technik mechanik
 • Technik elektryk
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik logistyk

3–letnia Branżowa Szkoła I Stopnia na podbudowie gimnazjum

 •  fryzjer
 •  dekarz
 •  cukiernik
 •  piekarz
 •  blacharz samochodowy
 •  elektryk
 •  monter elektronik
 •  monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
 •  kucharz
 •  fotograf
 •  mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 •  ślusarz sprzedawca
 •  murarz – tynkarz
 •  elektromechanik pojazdów samochodowych
 •  stolarz
 •  lakiernik
 •  elektromechanik

LO dla Dorosłych
na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej