"głubczyckie lwy" dla teatru "Tradycja" Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach

GŁUBCZYCKIE LWY ROZDANE

   W piątek 7 listopada br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu IV kadencji.

Miała ona charakter uroczysty, bowiem zostały wręczone statuetki  „Głubczyckiego Lwa”, dorocznie przyznawana przez Radę Powiatu w różnych kategoriach za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu Głubczyckiego.

    W tym roku statuetki „Głubczyckiego Lwa” przyznano w kategoriach zbiorowych, a otrzymały je dwa zespoły : teatr  TRADYCJA  Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach działający pod kierownictwem Marii Farasiewicz został uhonorowany w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna” , z kolei zespół wokalny „Uśmiech” z gminy Branice kierowany przez Józefa Kaniowskiego wyróżniony w kategorii „ Promocja Powiatu Głubczyckiego” .

      Te prestiżowe statuetki zostały wręczone zespołom przez starostę głubczyckiego – Józefa Kozinę oraz przewodniczącego Rady Powiatu – Stanisława Krzaczkowskiego. Były gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Tak teatr  TRADYCJA jak i zespół „Uśmiech” w ramach podziękowania za to szczególne wyróżnienie zaprezentowały symboliczny wycinek swej pracy artystycznej :żywe słowo i gromki śpiew!

 

                                                                                                               Maria F.