Menu

11 lat bez barier

   W dniach 3 i 5 listopada br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach  w ramach Głubczyckich Dni Kultury odbyła się jedenasta edycja programu integracyjnego BEZ BARIER. 3 listopada z udziałem dzieci, a 5 listopada z udziałem młodzieży i dorosłych. Twórcą, reżyserem i prowadzącą program od jego zarania jest Maria Farasiewicz – społecznik i rzecznik idei integracji na ziemi głubczyckiej.

    BEZ BARIER to swoista lekcja tolerancji, akceptacji i solidaryzmu z tymi, dla których los nie był łaskawy, bo obarczył brzemieniem niepełnosprawności czy nieuleczalnej choroby.

    Razem na scenie, we wspólnocie dzieci i młodzież specjalnej troski wraz ze zdrowymi rówieśnikami.

    Tu wszyscy są tacy sami.

    Program BEZ BARIER popularyzuje ideę integracji. Pokazuje, że dzieci niepełnosprawne świetnie funkcjonują i uspołeczniają się  w gronie kolegów i koleżanek w grupie przedszkolnej czy w zespole klasowym szkoły masowej. W programie BEZ BARIER biorą udział placówki oświatowe i terapeutyczno – opiekuńcze Powiatu Głubczyckiego. Od wielu lat cieszy się uznaniem i popularnością w lokalnym środowisku.

   Program integracyjny BEZ BARIER ma charakter artystyczny oraz informacyjno – edukacyjny. Oprócz licznych, barwnych prezentacji scenicznych, na scenie pojawiają się specjaliści, rodzice, psychologowie, terapeuci,  księża, nauczyciele, czyli ci, którzy ofiarują swoją pomoc, wiedzę, doświadczenie i wsparcie osobom niepełnosprawnym.

   Integracji stale trzeba się uczyć!

                                                                                                                                                                                          Maria F.