Współpraca ZSM z Mleczarnią "Turek" należąca do koncernu Bongrain

Podpisanie listu intencyjnego.

 

Dnia 30 października 2014r. odbyła się podniosła uroczystość  podpisania listu intencyjnego pomiędzy firmą należącą do koncernu Bongrain Mleczarnia „Turek” Sp. z o.o. w Głubczycach,
którą reprezentował Dyrektor Piotr Starzyński oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Głubczycach reprezentowanym przez Dyrektora Jana Łatę .

W ostatnich latach zmiany w szkolnictwie zawodowym oraz stały bardzo dynamiczny rozwój technologii w przemyśle zmusza nas do podejmowania działań w celu zapewnienia dostępu
do nowinek technicznych, ale jednocześnie zapewnienie wykwalifikowanych osób do obsługi bardzo zaawansowanych urządzeń i maszyn. Jedną z naturalnych form są praktyki zawodowe,
które przybliżają i poszerzają wiedzę teoretyczną. Rozpoczyna to współpracę w obszarze kształcenia zawodowego i ma na celu przygotowanie młodych fachowców w takich zawodach jak technik mechanik, technik elektryk oraz elektromechanik i elektryk.

Wspólne potrzeby doprowadziły do uzgodnień, których efektem było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego dalszej współpracy pomiędzy naszymi placówkami.

W uroczystości wzięli udział także : Członek Zarządu Powiatu Głubczyckiego
- Maria Farasiewicz,  Kierownik wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Głubczycach – Tomasz Seń, Kierownik ds. Administracji Personalnej Mleczarni „Turek”  –  Edyta Kownacka, Wicedyrektor ZSM -  Ilona Klepacka oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSM
a zarazem przewodniczący komisji Administracyjno-Budżetowej Powiatu Głubczyckiego – Andrzej Wesołowski oraz licznie zgromadzeni uczniowie – przyszli praktykanci.

32.jpeg

Podpisanie listu pozwoli również obu stronom na realizację w przyszłości projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej.

 

 

 Leopold Twardochleb