Menu

 

 INFORMACJA DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ 
  W CENTRUM KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO 
  PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH 
  W GŁUBCZYCACH

 

  • Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć (internat nasz nie jest otwarty w niedzielę).
  • Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku.
  • Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
  • Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:

          -  Opłata za pobyt wynosi 170 złotych,
          -  Stawka  dzienna za wyżywienie wynosi 20 zł osobo/dzień,
          -  Kaucja za wynikłe szkody wynosi 50 zł, gdy nic nie zostało zniszczone lub uszkodzone kaucja jest zwracana w pełnej wysokości.

  • Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez  kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
  • Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie  regulamin  naszej szkoły.

Pliki do pobrania:

DOCKarta informacyjna CKZ.doc (20,00KB)

DOCoswiadczeniedojazdy.doc (11,50KB)

DOCPodanieBursa.doc (39,00KB)

DOCZalacznikBursa1.doc (29,50KB)

DOCZalacznikBursa2.doc (35,00KB)

DOCZGODY.doc (31,00KB)