Menu

 

 INFORMACJA DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ 
  W CENTRUM KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO 
  PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH 
  W GŁUBCZYCACH

 

  • Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć (internat nasz nie jest otwarty w niedzielę).
  • Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku.
  • Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
  • Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się na konto podane niżej:

          -  Opłata za pobyt wynosi 170 złotych,
          -  Stawka  dzienna za wyżywienie wynosi 20 zł osobo/dzień,

  • Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez  kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
  • Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie  regulamin  naszej szkoły.

                                                                                       Głubczyce 7.07.2023 r.

 

                                                                                         Dyrektorzy Szkół

 

          Dyrekcja ZSM Głubczyce pragnie poinformować  iż w roku szkolnym 2023/2024 wpłaty kursantów za pobyt i wyżywienie na kursach dokształcania zawodowego w naszym ośrodku będą realizowane w formie bezgotówkowej.

    Wpłaty będą przyjmowane w drodze przelewów bankowych na konto naszej placówki.

    Z uwagi na tę zmianę prosimy o poinformowanie uczniów którzy udają się do naszej placówki na kursy aby dokonali wpłat w formie  przelewów i posiadali przy sobie w momencie zakwaterowania potwierdzenie wykonania przelewu.

    Informujemy również iż będziemy na bieżąco przekazywać do Waszych szkól kwoty za zakwaterowanie i wyżywienie na kursie  (kwota podana będzie za cały kurs jeśli chodzi o zakwaterowanie i wyżywienie).

Dane do przelewu :

Zespół Szkół Mechanicznych

Ul. Aleja Śląska 1

48-100 Głubczyce

Nr. Konta:

85 1020 3714 0000 4102 0012 7852

W tytule prosimy wpisać :

Imię i Nazwisko kursanta

Zawód i stopień kursu

Termin kursu

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie na kursie.

 

                                                                        Z poważaniem Dyrektor Jan Łata 

Pliki do pobrania:

DOCKarta informacyjna CKZ.doc (20,00KB)

DOCoswiadczeniedojazdy.doc (11,50KB)

DOCPodanieBursa.doc (39,00KB)

DOCZalacznikBursa1.doc (29,50KB)

DOCZalacznikBursa2.doc (35,00KB)

DOCZGODY.doc (31,00KB)