OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY

Dnia 10 X 2014r. odbyło się spotkanie w ramach projektu OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY. W ramach tych działań zorganizowano w Zespole Szkół Mechanicznych spotkanie uczniów z przedstawicielami najciekawszych firm produkcyjnych z terenu powiatu. Uczniowie Technikum Elektrycznego, Mechanicznego i Ekonomicznego mieli okazję zapoznać się z ofertą pracy oraz specyfiką firm Galmet i Turek, które w przyszłości mogą być ich pracodawcami. Młodzież otrzymała materiały szkoleniowo-informacyjne oraz poczęstunek.

                                                                                                          W.G.