Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020

w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach

 

     Dnia 02 września 2019 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość tę uświetnili swą obecnością przybyli goście: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Maria Farasiewicz, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach – mjr Dariusz Wardawy, Jan Gawłowski – zastępca Starszego Cechu Rzemiosł Różnych, Joanna Papuga – przewodnicząca Rady Rodziców, Ksenia Domerecka – komendant Hufca Pracy w Głubczycach, Janusz Peczkis – przewodniczący Głubczyckiej Rady Seniora oraz Bogumiła Kobeluch – wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 50-lecia ZSM.

U progu nowego roku szkolnego gospodarz szkoły - dyrektor Jan Łata życzył wszystkim nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, aby zaangażowanie i profesjonalizm w pracy dydaktycznej – stały się źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Zwracając się do uczniów – zachęcał, by rozpoczynający się rok szkolny był czasem nowych wyzwań i realizacji powziętych zamierzeń. Nie zabrakło także refleksji dotyczącej osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej i tragicznych wydarzeń związanych z atakiem na Polskę w 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki. „Pamiętajmy o wojennych bohaterach, dzięki którym i my możemy żyć w wolnym kraju” – mówił dyrektor szkoły. I dalej, zachęcał do wzmożonej pracy i pogłębiania wiedzy – gdyż, jak mówił „Wolność to dar, ale i odpowiedzialność oraz zadanie”.

Następnie - w imieniu Rady Powiatu głos zabrała pani Maria Farasiewicz, o rozpoczynającym się nowym roku szkolnym, zachęcała społeczność szkoły do wytężonej pracy, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także życzyła wielu sukcesów na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.

Podczas uroczystości głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Papuga, która – u progu nowego roku szkolnego - życzyła zebranym realizacji własnych pasji, rozwijania zainteresowań oraz satysfakcji i spełnienia zawodowego. Natomiast dziękując nauczycielom za pracę pedagogiczno – wychowawczą, trud i zaangażowanie włożone w wychowanie i nauczanie młodzieży – życzyła zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Następnie ksiądz proboszcz – Adam Kryczka, zwracając się do zebranych przypomniał, że początek roku szkolnego to najlepszy czas na pracę nad sobą. „Ulec, ale się nie poddać – to zwycięstwo. Ale spocząć na laurach – to porażka” – mówił szkolny katecheta. Zwracając się także do maturzystów zaznaczył, iż rozpoczyna się dla nich jeden z najważniejszych okresów w życiu. I na ten trudny czas ciężkiej pracy, nauki i ważnych wyborów udzielił wszystkim zgromadzonym specjalnego błogosławieństwa.

W dalszej części spotkania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Pabian zwracając się do swoich koleżanek i kolegów, przywitała nowo przyjętych uczniów klas pierwszych. Przypomniała także historię wybuchu II wojny światowej.

Kolejnym punktem programu było uroczyste ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole. Pierwszoklasiści powtarzając za panem wicedyrektorem Tomaszem Kaliwodą słowa ślubowania - przyrzekali - strzec honoru i dobrego imienia Zespołu Szkół Mechanicznych. Obiecali szanować nauczycieli, przełożonych oraz rodziców. Równocześnie zobowiązali się do gorliwego wypełniania obowiązków i zadań ucznia.

W czasie uroczystości szkolny teatr „Tradycja” pod kierownictwem pani Marii Farasiewicz – przedstawił program poetycko – muzyczny poświęcony 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mogliśmy zatem wsłuchać się w poruszającą tematykę wojenną - piękną pieśń patriotyczną pt. „Biały krzyż” w wykonaniu Filipa Platy. Te pełne wzruszeń chwile powrotu do przeszłości – pozwoliły na chwilę zadumy i refleksji nad losami naszego narodu.

Elżbieta Śmidoda

#wydarzenie publiczne