W dniu 05.09.2019r. odbędzie się zebranie rodziców z Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach według następującego harmonogramu:

- godz. 16:30 - zebranie wychowawców i rodziców klas pierwszych w świetlicy szkolnej,

- godz. 17:00 - zebranie w klasach,

- godz. 17:30 - zebranie trójek klasowych i wykazy uzupełniające do Rady Rodziców na świetlicy szkolnej,

- godz. 18:00 - zebranie z rodzicami klas maturalnych  (obecni będą nauczyciele uczący przedmiotów maturalnych) w sali nr. 6.