Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Mechanicznych

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego to wydarzenie, na które czekaliśmy cały rok, to podsumowanie rocznej pracy nas uczniów i nauczycieli, a otrzymane świadectwa są uwieńczeniem pracy edukacyjnej. Zebranych gości przywitał dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, który podziękował wszystkim uczniom i pracownikom za pracę w mijającym roku szkolnym. Uczniowie z poszczególnych klas odebrali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe z rąk wychowawców oraz dyrektora Jana Łaty i wicedyrektora Tomasza Kaliwody.

W trakcie uroczystości pożegnaliśmy naszych księży katechetów: Grzegorza Podburaczyńskiego i Grzegorza Bławickiego, którzy w nowym roku szkolnym podejmą inne obowiązki. Życzymy im błogosławieństwa bożego w nowym miejscu posługi kapłańskiej.

Pani Maria Farasiewicz – instruktorka teatru TRADYCJA ZSM i opiekunka redakcji ZSM wręczyła dyplomy – podziękowania uczniom zaangażowanym w pracę w teatrze i redakcji ZSM. Pan Marek Malewicz – przewodniczący katedry wychowania fizycznego wręczył statuetki i dyplomy uczniom odnoszącym sukcesy w sporcie. Beata Lehun – opiekunka szkolnego koła PCK, koordynatorka akcji „Młoda krew ratuje życie” wręczyła podziękowania  honorowym krwiodawcom z naszej szkoły. Pan Józef Kamiński – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach wręczył nagrody książkowe i dyplomy wyróżnionym uczniom z klasy zawodowej. Pani Ksenia Domereckaupominki i podziękowania uczniom współpracującym z Hufcem Pracy w Głubczycach.

Specjalne podziękowania odebrali darczyńcy i sponsorzy ZSM: Piotr Kupski – firma budowlana, Paweł Waga – firma budowlana, Bogumiła Kobeluch – absolwentka ZSM i właścicielka domu weselnego w Rogożanach.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Anita Juchno – wicestarosta Powiatu Głubczycakiego, Zbigniew Ziółko – radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Kazimierz Naumczyk–przewodniczący Rady Miejskiej, kpt. Waldemar Hołownia z Państwowej Straży Pożarnej, mjr Dariusz Wardawy zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach, sierżant Joanna Daszkiewicz z Komendy Policji w Głubczycach, Renata kulik – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach, ojciec Urban – Adam Bąk – dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach, Józef Kamiński – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach, Janusz Peczkis – przewodniczący Głubczyckiej Rady Seniorów, Ryszard Felski – przewodniczący Rady Rodziców ZSM, Ksenia Domerecka – komendant Hufca Pracy w Głubczycach, Katarzyna Mojzyk – komendant hufca ZHP, VeraPredikantova – dyrektor szkoły samochodowej w Krnowie, Zdenek Velna – koordynator współpracy czesko-polskiej, Marian Pospiszel – właściciel TV Pogranicze.

Aleksandra Pabian – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego ZSM

#wydarzenie publiczne