W DROGĘ

          Piszę ten tekst w piękny, słoneczny choć chłodny sobotni poranek. Próbuję pozbierać rozbiegane myśli. Rzecz ma dotyczyć pożegnania klas maturalnych w moim MECHANIKU. Pożegnania, które odbyło się 29 kwietnia. Może nie tak patetycznie jak dotychczas, lecz tym razem w skromniejszej formie, w klasach. O różnych porach, by dyrekcja i przybyli goście mogli spotkać się z wszystkimi kończącymi edukację w ZSM. W technikach (ekonomicznym, elektrycznym i pojazdów samochodowych oraz informatycznym i źródeł energii odnawialnej) jak i w liceum ogólnokształcącym – klasa policyjna, zwanym popularnie „mundurówką”.
            Odwiedzam więc absolwentów. Osobiście chcę pożegnać moich artystów z teatru TRADYCJA ZSM, którzy zapisali kolejne karty księgi kulturalnej szkoły, miasta, powiatu i województwa. Wiele wspólnych wrażeń i emocji. Mówię tu o Patrycji Cisaruk i Oli Wolańskiej (kl.IV A) oraz Maćku Albercie (kl.IV IU). Towarzyszą mi goście. A są to p. sekretarz gminy - Anna Hauptmann-Głogiewicz oraz kierownik wydziału oświaty, kultury i zdrowia Starostwa Powiatowego – Tomasz Seń. Oni również, w imieniu instytucji, które reprezentują, pragną złożyć gratulacje, wyrazy uznania i podziękowania za aktywny udział naszych młodych przyjaciół w życiu kulturalnym lokalnego środowiska, jak też promowanie miasta, gminy i powiatu poprzez uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach i przeglądach szczebla wojewódzkiego. a nawet i ogólnopolskiego. Są tematyczne dyplomy i upominki od burmistrza – Adama Krupy. A do moich rąk trafia od włodarza miasta miłe podziękowanie i piękny album współczesnego malarstwa. Jestem wzruszona…
            Tymczasem w imieniu własnym i Rady Rodziców wręczam moim podopiecznym stosowne laudacje i nagrody książkowe. Padamy sobie w ramiona, wierząc zresztą, że nadal będziemy współpracować w ramach działalności TADYCJI. Są symboliczne kwiaty.
            Patrycji i Oli dziękuję za wykreowanie ciekawych ról scenicznych, zwłaszcza w spektaklach ludowych. Maćkowi zaś za jakże profesjonalny akompaniament i oprawę muzyczną wielu uroczystości, programów i koncertów. A jego laury etapu centralnego w konkursach organistowskich to już temat na oddzielny rozdział…
O kolejnych HERODACH i związanych z nimi emocjami też by można pisać wiele…
            Odczytuję treść podziękowań wystosowanych do naszych artystów przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Zbigniewa Ziółko.
            Czas na dyplomy – podziękowanie za działalność społeczną i charytatywną. Jest ich niemało! Wszak młodzież MECHANIKA, pełna empatii, zrozumienia i otwarcia się na potrzeby innych, zawsze chętnie angażuje się we wszelkie akcje społeczne i charytatywne, czego przykładem są doroczne koncerty dobroczynne OTWARTE SERCA. Oto nazwiska, które należy tu przywołać. Kl.IV CD: Tomasz Gąsior, Kamil Eichner, Szymon Nieradka, Sebastian Kaźmierczyk, Mateusz Krudysz; kl.IV IU: Maciej Albert, Olaf Becher, Szymon Gałecki, Dawid Kulik, Bartosz Marko, Łukasz Kamorski, Rafał Mularz, Maciej Wabnic i Dawid Wróbel; kl.III M: Bartosz Dubiel, Karolina Jerzak, Magdalena Sadło, Magdalena Ostrowska, Dawid Boroński, Karolina Wójcik, Tomasz Wrona oraz Kacper Żelazny. Apropos, z wielką radością odczytuję treść dyplomu podpisanego przez p. komendant Hufca ZHP – Katarzynę Mojzyk i Przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa – Adama Krupę, a adresowanego do Kacpra Żelaznego, od wielu lat zaangażowanego w aktywną działalność Hufca ZHP w Głubczycach.
            Nie może też zabraknąć podziękowań i symbolicznych upominków dla Madzi Ostrowskiej oraz wspomnianego  wyżej Kacpra za współpracę z Redakcją ZSM na rzecz reklamy i promocji szkoły.
Lecz to nie wszystko! Oto przybywa p. prezes Spółdzielni Mieszkaniowej – Renata Kulik, by osobiście wręczyć klasie mundurowej certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa, a organizowanych przez spółdzielnię.
            I tak by można jeszcze pisać wiele, bo jest o czym. Świadectwa ukończenia szkoły, cenzurki z wyróżnieniem, upominki od Samorządu Szkolnego, podziękowania i statuetki dla krwiodawców, najlepszych sportowców, dobre słowo i życzenia od dyrektora Jana Łaty, wychowawców, gości i wreszcie powodzenia na maturze, spełnienia wszelkich marzeń i pragnień…
            Tymczasem „W drogę!”, jak śpiewał w swej piosence Seweryn Krajewski z zespołem „Czerwone gitary”.
                                                                                 

Z pozdrowieniem
                                                                                                                      Maria Farasiewicz

#wydarzenie publiczne

Fotoreportaż: Dorota Wróbel