Ćwiczenia ewakuacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach

Ćwiczenia ewakuacyjne

w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach

 

Dnia 15 października 2014 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach przeprowadzono zaplanowaną wcześniej ewakuację uczniów i personelu szkolnego na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Należy zaznaczyć, iż ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczeniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa. Dlatego dyrektor ZSM w porozumieniu ze służbami ratunkowymi -  cyklicznieorganizuje ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem młodzieży, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

Tegoroczne praktyczne ćwiczenia ewakuacji uczniów i pracowników z budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach - przeprowadzone zostały sprawnie i bez zakłóceń. Uczestnicy działań po usłyszeniu alarmu (przerywany dźwięk dzwonka) opuścili budynki szkoły i udali się na boisko. Następnie nauczyciele opiekujący się poszczególnymi oddziałami złożyli raport dyrektorowi, z którego wynikało, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły opuścili rejon zagrożenia. Później dyrektor szkoły zdał sprawozdanie dowódcy akcji o szczegółach sprawnie przeprowadzonej ewakuacji. Po zakończonych ćwiczeniach wszyscy wrócili do zajęć lekcyjnych.