Dzień Edukacji Narodowej w ZSM Głubczyce

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie

nas pozbawić…”

 

         Dnia 14 października 2014 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie szkoły.

Uroczystość uświetnili swą obecnością także zaproszeni goście – kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Tomasz Seń, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Maria Farasiewicz, członek Rady Powiatu oraz przewodniczący Komisji Administracyjno – Budżetowej Andrzej Wesołowski, a także przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Domerecki.

Jako pierwszy o zabranie głosu poproszony został pan Tomasz Seń, który z okazji Dnia Edukacji Narodowej – dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji oraz obsługi - złożył serdeczne podziękowania za oddanie i rzetelne wykonywanie swej pracy. Dodatkowo życzył satysfakcji z pracy, uznania i szacunku wychowanków, wytrwałości w pełnieniu swojej misji a także sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Następnie zabrał głos dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach Jan Łata, który korzystając z okazji w tak uroczystym dniu - dziękował wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi - za zaangażowanie i pracę na rzecz wychowania młodego pokolenia. Dodatkowo życzył zadowolenia z pracy oraz wielu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych  a także zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W dalszej części akademii nastąpiło wręczenie Nagród Dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracji oraz obsługi szkoły.

Później głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Domerecki, który dziękował za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi oraz zaangażowanie w pracy z młodzieżą.

Następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mateusz Kościelny – w imieniu społeczności uczniowskiej ZSM - odczytał list skierowany do nauczycieli. Oto jego fragmenty:

„W podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi,

życzymy naszym nauczycielom dużo wytrwałości,

sukcesów zawodowych, jak również uśmiechu każdego dnia (…)

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień,

abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem.

Potrzebne nam są wzorce i Wy drodzy Nauczyciele, jesteście takimi wzorcami!”

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klas maturalnych: 4ab, 3m1, 3m2 pod kierunkiem pań: Anety Bykowskiej, Agnieszki Korczyńskiej i Bernadety Skoczylas. Artyści zaprezentowali pełen humoru spektakl, gdzie muzyczne upominki były dopełnieniem refleksyjnych, pełnych ciepła i sympatii – życzeń dla wszystkich pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

                                                                                                                                  Elżbieta Śmidoda