Finał Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego

 

   5 kwietnia w Zespole Szkół Mechanicznych odbył się uroczysty finał XVI Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego. W tym roku bohaterem konkursu był Blaise Pascal, francuski fizyk, matematyk i filozof religii. Finałowi towarzyszyła wystawa prac.

Konkurs składał się z pięciu kategorii, w każdej z nich rozdano dyplomy i nagrody.

W świetlicy zebrali się nagrodzeni uczniowie i wielu szacownych gości: dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie, fizycy z naszego powiatu i przedstawiciele władzy.

Po przywitaniu gości, pan dyrektor Jan Łata uroczyście otworzył finał konkursu. Przedstawiona została prezentacja multimedialna, która zajęła I miejsce. Następnie został rozegrany konkurs wiedzy wśród publiczności. Uczniowie klasy 3cd zaprezentowali doświadczenia fizyczne związane z ciśnieniem. W dalszej kolejności rozdano dyplomy i nagrody. A oto lista zwycięzców:

 

Najpiękniejszy portret Pascala

 

Rosiak Kinga - LO– I miejsce

Zuzanna Dosiak- II miejce

Lidia Baudron, Dominika Grek– III miejsce

Wyróżnienia: Emilia Gużda, Bartosz Bednarski,

 

Najpiękniejszy album o życiu i osiągnięciach Pascala

 

Wiktoria Matyjaszek-, Karolina Zinko – I miejsce

Mateusz Hrankowski, Małgorzata Surma- II miejce

Wiktoria Granda – III miejsce

Wyróżnienia: Klaudia Pioncik, Katarzyna Kopera

 

Najpiękniejsza prezentacja multimedialna

o życiu i osiągnięciach Pascala

 

Marta Szewc – I miejsce

Krawiec Agnieszka - II miejce

Matyjaszek Wiktoria – III miejsce

Wyróżnienia:

Tomis Kacper, Natalia Starzyńska

 

Test wiedzy o życiu i osiągnięciach Pascala

Tkaczyk Michał – I miejsce

Wołoszczuk Filip – II miejce

Filik Julia – III miejsce

 

Laureatom Gratulujemy!

 

Aldona Janiczek

#wydarzenie publiczne