Wycieczka edukacyjna na Politechnikę Opolską

     W ramach zajęć edukacyjnych z przedmiotów zawodowych logistycznych uczniowie klas: 1L,2L i 3L o specjalizacji technik logistyk odwiedzili 4 kwietnia 2019 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Systemów Logistycznych Politechniki Opolskiej. Podczas wizyty wykładowcy w nowocześnie wyposażonym laboratorium LUCA objaśnili szczegółowo organizację i sposób zarządzania systemem magazynowania WMS (Warehouse Management System), metody kompletacji pick by voice, pick by light, pick by point oraz zaprezentowali najnowsze osiągnięcia techniki z zakresu logistyki. Wizyta dała uczniom możliwość skonfrontowania teorii, którą zdobywają na lekcjach w szkole z praktyką. Organizatorami wycieczki była pani Agnieszka Korczyńska, Grażyna Zaworska, Dorota Gogola i Ewa Wyrwalec.

#wydarzenie publiczne