50 lat ZSM

Drodzy absolwenci, nauczyciele, uczniowie, sympatycy i dobrodzieje, oto numer konta na które możemy dokonywać wpłat na nadchodzący Jubileusz 50 - lecia głubczyckiego "Mechanika". Liczy się każda złotóweczka. Z góry serdecznie dziękujemy!

Odbiorca: Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej

nr konta: 53 8868 0004 2000 0000 2668 0002

W tytule proszę wpisać: 50 lat mechanika

48386083_1170927359738208_1198109521247993856_n.jpeg

Dyrekcja, Komitet Organizacyjny, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach
mają zaszczyt zaprosić Państwa


na uroczyste obchody Jubileuszowe 50-lecia ZSM,
 które odbędą się w dniach 11-12.10.2019 r.

To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa powitać ponownie w murach „Mechanika”.
Jubileusz to spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 50-letnich wydarzeń szkoły,
a niejedna karta w tej historii należy właśnie do
Państwa.

Na spotkanie po latach liczą także absolwenci. Niech te dni będą czasem wspomnień,
wzruszeń i pozytywnych emocji, niech łączą pokolenia, tradycje z nowoczesnością,
doświadczenie z młodością!

Dyrekcja i Komitet Organizacyjny

„Czasu nie da się zatrzymać,
ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej
pamięci na zawsze”

 

PROGRAM  JUBILEUSZU

 

11.10.2019 r. – piątek

9:00 - Spotkania z ciekawymi ludźmi w Auli ZSM - Absolwentami, Nauczycielami, Sympatykami Szkoły.

10:00 - Prezentacja dorobku szkoły: wystawy dyplomów, pucharów, prac i innych osiągnięć uczniów.

- Prezentacja Szkolnej Izby Pamięci

- Zwiedzanie szkoły

- Spotkania z Wychowawcami w klasach

- Spotkania w kawiarenkach szkolnych

11:00 - Wspólne, pamiątkowe zdjęcie całej społeczności szkolnej na placu szkolnym.

11:15 - Uroczysta Akademia Jubileuszowa dla nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

- Przywitanie zaproszonych gości

- Wspomnienie o Dyrektorze Szkoły Panu Janie Mruku - część akademii poświęcona tej znaczącej dla szkoły postaci

- Rozstrzygnięcie konkursu „Szkoła to nie tylko mury”, prezentacja najlepszych prac

Wręczanie nagród:

- Dyrektora Szkoły

- MEN

- OKO

- Starosty Głubczyckiego

Program artystyczny.

13:00 – Uroczysty obiad dla zaproszonych gości i nauczycieli.

 

 

12.10.2019 r. – sobota

  900 – rejestracja uczestników zjazdu (odbiór materiałów zjazdowych), spotkania
w kawiarenkach  szkolnych

   930 - Nadanie imienia Jana Mruka Szkolnej Auli


1000 – Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników zjazdu


1030 – Przejście uczestników zjazdu na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach


1100 – Uroczysta Msza Św. w intencji pracowników szkoły, uczniów i absolwentów


1230 – Uroczysta Akademia w MOK w Głubczycach


1430 – Obiad w stołówce szkolnej


1530 – Zwiedzanie szkoły, spotkania z wychowawcami, koleżankami i kolegami
(kawiarenki szkolne, muzyka na żywo)


1900 – BAL ABSOLWENTÓW – Hotel DOMINO
 

 

ZAPRASZAMY

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 

 

PODSTAWOWE  INFORMACJE

Zespół Szkół Mechanicznych
w Głubczycach

ul. Aleja Śląska 1
48-100 Głubczyce
e-mail:

 

Kontakt telefoniczny z Komitetem organizacyjnym

w dni robocze od godziny 7:00 do godziny 15:00

Numery telefonów:

stacjonarny (77) 485 30 87

komórkowy 513 188 164

 


Rachunek pomocniczy prowadzi:
Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej
ul. Kochanowskiego 11, 48-100 Głubczyce

Nr rachunku bankowego: 53 8868 0004 2000 0000 2668 0002
tytułem: 50 LAT MECHANIKA + imię i nazwisko

 

 

(Prośba do Sympatyków Szkoły oraz Sponsorów o wsparcie organizacji Jubileuszu w formie CEGIEŁKI od 25,00 zł do 500,00 zł)

 

 

DN. 12.10.2019 r. – sobota godz.1900 – BAL ABSOLWENTÓW

Hotel DOMINO

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

osoby chętne do udziału w balu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres email:  
w treści maila proszę podać imię, nazwisko, nr telefonu

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

            Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach, ul. Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce, REGON: 000743089
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 oraz e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia uczestnictwa oraz organizacji obchodów Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach(art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie realizacji obchodów Jubileuszu 50-lecia.
 5. Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia obchodów Jubileuszu 50-lecia w okresie zgodnym z przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na podstawie złożonego wniosku.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w obchodach Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
 11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU