W dniu 04.12.2018 r w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbywały się zajęcia prowadzone przez wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. W ramach nawiązanej współpracy odbyły się wykłady dla uczniów klas maturalnych specjalnie na potrzeby danego kierunku nauki.

Dla klasy technikum ekonomicznego odbył się wykład pani mgr Marioli Chwalenia „Rachunkowość to przyszłość” na którym omawiała najważniejsze zagadnienia dotyczące rachunkowości, ekonomii i rynku finansów.

Klasa technikum informatycznego miała zajęcia z panem mgr inż. Danielem Halikowskim o tematyce „Elementy programowania obiektowego”. Celem wykładu było przybliżenie zagadnienia programowania obiektowego
i zapoznanie z podstawowymi pojęciami typu klasa, abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie oraz polimorfizm. Na konkretnych przykładach uczniowie mogli zrozumieć zasady działania "klasy" i tworzenia "obiektów".

Uczniowie klasy liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym spotkali się z panem mgr Józefem Barcikiem na wykładzie „Ucz się i pracuj czyli jak poprzez studia w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdobyć ciekawą pracę”

Po zakończonych wykładach uczniowie wszystkich klas mogli poznać ofertę dydaktyczną PWSZ Nysa którą przedstawiła pani dr Agata Krycia-Chomińska.

Spotkanie to było pierwszym takim wydarzeniem, jednak zarówno uczelnia jak i ZSM Głubczyce chcą aby współpraca rozwijała się i w przyszłości owocowała kolejnymi działaniami.

#wydarzenie publiczne