Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym

 2017 / 2018

 

11.09.2017r. (poniedziałek  godz. 1700) - zebrania wychowawców i rodziców

                                                                           klas pierwszych w świetlicy szkolnej.

                                                    godz. 1740  - zebranie trójek klasowych i wybory

                                                                           uzupełniające do Rady Rodziców,

                                                     godz. 1800 - zebranie z rodzicami klas maturalnych

                                                                           (obecni również nauczyciele uczący

                                                                            przedmiotów maturalnych).

07.12.2017r.         (czwartek godz. 1700) - zebrania z rodzicami klas maturalnych.

02.01.2018r.            (wtorek  godz. 1700) - zebrania z rodzicami pozostałych klas

08.06.2018r.             (piątek godz. 1700)  - zebrania z rodzicami  i możliwość  

                                                                           porozmawiania z nauczycielami  

                                                                           przedmiotu.