Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym

 2018/2019

 

11.09.2018r.     (wtorek  godz. 1700)  - zebrania wychowawców i rodziców

                                                                  klas pierwszych w świetlicy szkolnej.

                                           godz. 1740   -  zebranie trójek klasowych i wybory

                                                                  uzupełniające do Rady Rodziców,

                                           godz. 18oo  -  zebranie z rodzicami klas maturalnych

                                                                   (obecni również nauczyciele uczący

                                                                   przedmiotów maturalnych).

29.11.2018r.  (czwartek godz. 17oo)  - zebrania z rodzicami klas maturalnych.

03.01.2019r.  (czwartek godz. 17oo)  - zebrania z rodzicami pozostałych klas

                                                                   i możliwość porozmawiania z nauczycielami

                                                                   przedmiotu.

27.05.2019r. (poniedziałek godz. 17oo)  - zebrania z rodzicami  i możliwość  

                                                                   porozmawiania z nauczycielami  przedmiotu.

                                                                 

Zebrania z wychowawcami klas, zgodnie z harmonogramem ustalonym podczas pierwszych zebrań oraz według potrzeb rodziców.