UROCZYSTA GALA SPORTU W KIETRZU

Dnia 11września 2014 roku w Kietrzu odbyło się podsumowanie sportowego współzawodnictwa Szkół I  gmin  powiatu głubczyckiego w roku szkolnym 2013-2014.Zaproszeni goście ,sportowcy ,nauczyciele i dyrektorzy szkół licznie przybyli na uroczysta galę do Zespołu Szkół w Kietrzu.  Zgromadzonych gości przywitał pan Marian Węgrzynowicz –koordynator sportu,  a uroczystość otworzył Burmistrz Kietrza pan Józef Matela. Na gali przedstawiono zwycięzców klasyfikacji szkolnej i indywidualnej na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęły  dwie szkoły: ZSM Głubczyce i  ZSO Głubczyce .Na trzecim miejscu uplasował się ZS z Kietrza a na czwartym ZSRCKU z Głubczyc. Nasza szkoła po raz czwarty z rzędu zajęła pierwsze miejsce w tym plebiscycie. W tym miejscu należy dodać, że w ,,Mechaniku’’  nie ma żadnych klas o profilu sportowym ani szkoły mistrzostwa sportowego. Młodzież przygotowywana do zawodów  była przez nauczycieli wychowania fizycznego na zajęciach pozalekcyjnych. Tym większe słowa uznania za osiągnięte wyniki.

W klasyfikacji na najlepszego sportowca powiatu głubczyckiego Szkół ponadgimnazjalnych, uczeń Jakub Piecha z klasy 3 M z Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach zajął pierwsze miejsce .Drugie miejsce zajęła Kamila Ciechanowska i trzecie miejsce Maciej Cyganek obydwoje  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Głubczycach.

Pamiątkowe dyplomy i puchary dla sportowców ,nauczycieli i dyrektorów wręczali zaproszeni goście w osobach :Starosta Głubczyc pan Józef Kozina ,Burmistrz Głubczyc pan Jan Krówka i Burmistrz Kietrza pan Józef Matela. Całą uroczystość  uświetniał zespół wokalno- muzyczny      z Kietrza.

Na koniec uroczystości głos zabrał starosta pan Józef Kozina ,który podziękował wszystkim sportowcom ,rodzicom, nauczycielom i dyrektorom za osiągnięte wyniki. Zachęcał do aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowej rywalizacji w nowym roku szkolnym.

W nadchodzącym roku szkolnym życzymy naszym sportowcom samych sukcesów a nauczycielom zapału do pracy.

 

 

                                                                                     Sportowa redakcja ZSM