rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015

w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach

 

Dnia 01 września 2014 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2014-2015.

W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Maria Farasiewicz oraz Przewodniczący Komisji Administracyjno - Budżetowej Rady Powiatu Andrzej Wesołowski, którzy zabrali głos dzieląc się ze społecznością szkolną swymi refleksjami. Wśród zaproszonych gości byli również: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Ireneusz Węgrzyn oraz Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych Andrzej Domerecki.

U progu nowego roku szkolnego dyrektor szkoły Jan Łata wszystkim nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach życzył, aby zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu były źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Zwracając się do uczniów – zachęcał, by ten nowy rok szkolny był czasem nowych wyzwań, prowadzących młodych ludzi do otwartości, poszanowania innych i umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie.

Z kolei uczniowie pięciu klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie powtarzając za panią wicedyrektor Iloną Klepacką słowa przysięgi.

Podczas uroczystości Szkolny Teatr „Tradycja” zachęcając do refleksji i zadumy - przedstawił program poetycko-muzyczny upamiętniający 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 

 

 

 

 

Elżbieta Śmidoda