Menu

DOKUMENTY

DOCStatut zmiany 11.2019.doc

PDFWZO ZSM Głubczyce.pdf

PDFpodanie do szkoły.pdf

DOCpodanie_duplikat.doc

DOCXLogowanie do UONET rodzice ZSM.docx

DOCXzdalne-nauczanie-tabela.docx

DOCXTabela godziny ponadwymiarowe.docx

DOCXzałącznik tabela nadgodzin online.docx

DOCXtabela braki ocen z przedmiotów.docx

DOCXtabela wychowawców - brak realizacji nauki online.docx

DOCXJak napisać CV.docx

DOCXtabela-godziny-naucz-indyw-wzor.docx

DOCXklasyfikacja-informacja-wychowawcy-klasy.docx

DOCXUczniowie z frekwencją 50.docx

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA WYDANIA

DUPLIKATU ŚWIADECTWA

 

Za wydanie duplikatu świadectwa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U z 2012. 1282 należy uiścić opłatę w wysokości 26,00 zł.  / słownie: dwadzieścia sześć 00/100 zł./ na numer konta bankowego:

PKO oddział Głubczyce 85 1020 3714 0000 4102 0012 7852 w tytule wpisać „za duplikat świadectwa imię i nazwisko”.