W dniach 9 , 27 i 28 marca 2017r klasy III s, III g, III m , IV a , IV bd, IV ci  gościły w zakładzie w EKO – OKNA w Kornicy k. Pietrowic Wielkich.
Młodzież miała możliwość  zwiedzania   zakład produkcji okien,  zapoznać się z procesem wytwarzania  oknien , z warunkami pracy oraz z ofertą pracy i możliwościami składania aplikacji   na poszczególne stanowiska pracy.
Przedstawicielom EKO –OKIEN w Kornicy dziękujemy za zaproszenie i miły pobyt. 

                                                                                                              Ewa Wyrwalec