RADA RODZICÓW

 

SKŁAD PREZYDIUM

RADY RODZICÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

 

Przewodniczący

Joanna Papuga

V-ce przewodniczący

Ryszard Felski

Sekretarz

Barbara Kowalczyk

Skarbnik

Damian Gagatek

Członek

Anna Opic

Członek

Marek Kruk

Członek

Ewa Fedorowicz

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Anna Opic

Członek

Marek Kruk

Członek

Ewa Fedorowicz