RADA RODZICÓW

 

SKŁAD PREZYDIUM

RADY RODZICÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

 

Przewodniczący

Joanna Papuga

V-ce przewodniczący

Ryszard Felski

Sekretarz

Iwona Gisal

Skarbnik

Barbara Kaźmierczak

Członek

Jadwiga Kozibroda

Członek

Małgorzata Wabnic

Członek

Marek Kruk

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Małgorzata Wabnic

Członek

Jadwiga Kozibroda

Członek

Marek Kruk