ODiDZ

 

 Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w ODiDZ przy  ZSM w Głubczycach

 

    I TURNUS      3 – 28. 09. 2018

 1. Elektryk III stop.
 2. Elektromechanik III stop.

   II TURNUS      1 – 26. 10. 2018

 1. Elektryk II stop.
 2. Lakiernik II stop.

  III TRUNUS     29.10 – 23. 11. 2018

 1. Elektryk III stop.
 2. Monter elektronik III stop.

  IV TURNUS     26.11 – 21.12. 2018

 1. Elektromechanik pojazdów samochodowych III stop.
 2. Elektryk II stop.

  V TURNUS      31.12.2018 -  25. 01.2019

 1. Elektryk II

  VI TURNUS      11. 02 – 8. 03.2019

 1. Elektromechanik pojazdów samochodowych II stop.
 2. Lakiernik III stop.

  VII TURNUS     11.03 – 5.04. 2019

 1. Elektryk I stop.
 2. Lakiernik I stop.

  VIII TURNUS     8. 04 – 17. 05.2019

 1. Elektryk I stop.
 2. Elektromechanik pojazdów samochodowych I stop.

  IX TURNUS        20. 05 – 14. 06. 2019

 1. Elektryk I stop.

 

 

   INFORMACJA DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ 
  W OŚRODKU DOKSZTAŁCANIA  I DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO 
  PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH 
  W GŁUBCZYCACH

 

 • Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć (internat nasz nie jest otwarty w niedzielę).
 • Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku.
 • Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
 • Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:

          -  Opłata za pobyt wynosi 140 złotych,
          -  Stawka  dzienna za wyżywienie wynosi 15 zł osobo/dzień,
          -  Kaucja za wynikłe szkody wynosi 50 zł, gdy nic nie zostało zniszczone lub uszkodzone kaucja jest zwracana w pełnej wysokości.

 • Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez  kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
 • Kursantów obowiązuje regulamin ODiDZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie  regulamin  naszej szkoły.

 

 

Wykaz podręczników do nauki  przedmiotów w zawodach

na kursach ODiDZ w Ośrodku przy ZSM Głubczyce

 

      ELEKTRYK

 1. Elektrotechnika i elektronika

          -  „Podstawy elektrotechniki” - podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

      2. Maszyny i urządzenia elektryczne

          -  „Maszyny elektryczne” E. Goźlińska, podręcznik do nauki zawodu.

           - „Montaż,uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych EE.5  technik elektryk

              cz I,  A. Bielawski, W. Kuźma

      3. Instalacje elektryczne

          - „Aparaty i urządzenia elektryczne” W. Kotlarski,J. Grad

 

     ELEKTROMECHANIK

      1. Elektrotechnika i elektronika

          - „Podstawy elektrotechniki” - podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

      2. Urządzenia elektryczne

          - „Aparaty i urządzenia elektryczne” W. Kotlarski,J. Grad

      3. Maszyny elektryczne

          - „Maszyny elektryczne” E. Goźlińska, podręcznik do nauki zawodu.

 

      ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

     1. Elektrotechnika i elektronika

         - „Podstawy elektrotechniki” - podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

      2. Przepisy ruchu drogowego

         -  Kodeks drogowy

      3.Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

         - Wyd. WKŁ Krzysztof Pacholski 1 i 2 część  „ Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów

           samochodowych"

      4.   Podstawy konstrukcji maszyn

         - WKŁ Piotr Boś „Podstawy konstrukcji maszyn”

      5. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych WSiP

      6. Silniki pojazdów samochodowych  WSiP

 

     LAKIERNIK

    1. Podstawy konstrukcji maszyn

         - WKŁ Piotr Boś  „Podstawy konstrukcji maszyn”

    2. Podstawy technik wytwarzania

    3. Technologia prac lakierniczych

        - „ Lakiernictwo samochodowe” G. Sobierajska i Z. Neumann

 

     MONTER  ELEKTRONIK

    1. Elektrotechnika i elektronika

      - „Podstawy elektrotechniki” - podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

        „elektronika” A. Chwaleba, B. Moeschke, G. Płoszajski

    2. Urządzenia elektroniczne

        - „Urządzenia elektroniczne” cz I,  J. Marusak

        - WSiP „ Instalowanie urządzeń elektronicznych”

        - WSiP  „ Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych”