Menu

 

Głubczyce 04.09.2023 r.

 

 

Informacja dla szkół dotycząca dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych

klas II i III w roku szkolnym 2023/2024

 

 

   Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach przesyła harmonogram turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych dla klas I, II i III na rok szkolny 2021/2022 po zaakceptowaniu przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

   Jednocześnie informujemy, iż wszelkie zmiany będą nanoszone w miarę systematycznie.

Jako całość będzie dostępny na stronie: www.zsm.powiatglubczycki w zakładce CKZ.

   Prosimy o ścisłe trzymanie się harmonogramu oraz terminowe zgłaszania poprawek do terminarza.

   Młodzież do internatu prosimy zgłaszać na dwa tygodnie przed planowanym turnusem.

 

 

Druki do pobrania:

DOCzgloszenie uczniow na turnus Głubczyce.doc (18,00KB)

DOCskierowanie na turnus Głubczyce.doc (18,00KB)

 

 

   INFORMACJA DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ 
  W CENTRUM KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO 
  PRZY  ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH 
  W GŁUBCZYCACH

 

  • Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć (internat nasz nie jest otwarty w niedzielę).
  • Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku.
  • Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
  • Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:

          -  Opłata za pobyt wynosi 170 złotych,
          -  Stawka  dzienna za wyżywienie wynosi 20 zł osobo/dzień,

  • Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez  kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
  • Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie  regulamin  naszej szkoły.

 

 

Wykaz podręczników do nauki  przedmiotów w zawodach

na kursach CKZ w Ośrodku przy ZSM Głubczyce

 

      ELEKTRYK

  1. Elektrotechnika i elektronika

          -  „Podstawy elektrotechniki” - podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

      2. Maszyny i urządzenia elektryczne

          -  „Maszyny elektryczne” E. Goźlińska, podręcznik do nauki zawodu.

           - „Montaż,uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych EE.5  technik elektryk

              cz I,  A. Bielawski, W. Kuźma

      3. Instalacje elektryczne

          - „Aparaty i urządzenia elektryczne” W. Kotlarski,J. Grad

       4. "Elektrotechnika" S. Bolkowski

 

     ELEKTROMECHANIK

      1. Elektrotechnika i elektronika

          - „Podstawy elektrotechniki” - podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

      2. Urządzenia elektryczne

          - „Aparaty i urządzenia elektryczne” W. Kotlarski,J. Grad

      3. Maszyny elektryczne

          - „Maszyny elektryczne” E. Goźlińska, podręcznik do nauki zawodu.

      4. "Elektrotechnika" S. Bolkowski

 

      ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

     1. Elektrotechnika i elektronika

         - „Podstawy elektrotechniki” - podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

      2. Przepisy ruchu drogowego

         -  Kodeks drogowy

      3.Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

         - Wyd. WKŁ Krzysztof Pacholski 1 i 2 część  „ Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów

           samochodowych"

      4.   Podstawy konstrukcji maszyn

         - WKŁ Piotr Boś „Podstawy konstrukcji maszyn”

      5. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych WSiP

      6. Silniki pojazdów samochodowych  WSiP

 

     LAKIERNIK

    1. Podstawy konstrukcji maszyn

         - WKŁ Piotr Boś  „Podstawy konstrukcji maszyn”

    2. Podstawy technik wytwarzania

    3. Technologia prac lakierniczych

        - „ Lakiernictwo samochodowe” G. Sobierajska i Z. Neumann

 

     ELEKTRONIK

    1. Elektrotechnika i elektronika

      - „Podstawy elektrotechniki” - podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

        „elektronika” A. Chwaleba, B. Moeschke, G. Płoszajski

    2. Urządzenia elektroniczne

        - „Urządzenia elektroniczne” cz I,  J. Marusak

        - WSiP „ Instalowanie urządzeń elektronicznych”

        - WSiP  „ Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych”

 

    MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

   1. Mechanizacja Rolnictwa autor Aleksander Lisowski

   2. Podstawy Rolnictwa autor Agnieszka Ciesielska Hanna Niemczyk Andrzej Radecki Irena Suwara Anna Wysmułek