W dniu 1 marca 2017 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą wraz z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Opolu.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

W konkursie wzięło udział osiemnastu uczniów naszej szkoły, którzy w pierwszym etapie mieli do rozwiązania test składający się z 25 pytań.  

Dzięki uczestnictwu w konkursie nasi uczniowie mogli dokładniej poznać zasady prawa wyborczego, oraz sprawdzić poziom swojej wiedzy w tej dziedzinie. Tematyka konkursu pozwoliła młodzieży poznać zasady organizacji wyborów, oraz znaczenie tej demokratycznej formy udziału obywateli w życiu publicznym państwa.

Za udział w teście każdy uczestnik otrzymał drobny zestaw upominkowy od przedstawiciela Państwowej Komisji Wyborczej.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmował zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).

                                                                                                                                                                                                                     Tomasz Kaliwoda