Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach składa serdeczne podziękowania  dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach za  pomoc w organizacji  Międzynarodowego turnieju siatkówki chłopców, Dyrekcji ZSO w Głubczycach za wynajęcie hali sportowej, Dyrekcji ZSRCKU w Głubczycach za organizację cateringu, nauczycielom wychowania fizycznego ZSO w Głubczycach za pomoc organizacyjną oraz sędziom turnieju panu J. Idziakowi i M. Cygankowi za sprawny przebieg zawodów.

                                                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                                 ZSM  Głubczyce