RZECZNIK PRAW UCZNIA

mgr Aleksandra Pieszak

konsultacje w piątki w godzinach 1225 - 1310