29 listopada 2016r. 16 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”, który przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej  w Warszawie. Test zawierał zadania z nauki o języku, literatury oraz sprawdzał umiejętność wypowiedzi pisemnej na określony temat.

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych

Celem Konkursu Polonistycznego „Fraszka” jest propagowanie polskich tradycji, obrzędów, kultury regionalnej jako wartości ponadnarodowych oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy o języku polskim i miejscu literatury polskiej w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym). Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 01.02.2017r.. Wśród osób wyróżnionych  i nagrodzonych znalazł się  uczeń klasy 3 technikum ekonomicznego Bartek Jabłoński, któremu gratulujemy, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania. Mamy nadzieję, że udział w tym konkursie będzie zachętą do kontynuowania i rozwijania umiejętności i wiedzy z zakresu języka polskiego.

Konkurs na poziomie szkoły koordynowały  Bernadeta Skoczylas i Lucyna Łata. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.