Konkurs mitologiczno- biblijny

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach 16 stycznia 2017 roku odbył się konkurs mitologiczno-biblijny dla klas pierwszych technikum i liceum. Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były nauczycielki: Bernadeta Skoczylas – język polski  i Lucyna Łata- biblioteka. Do rozwiązania testu, w którym były zadania zamknięte i otwarte, przystąpiło 29 uczniów. Mogli zdobyć 100 punktów, ale tego poziomu nikt nie osiągnął. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Bernadeta Skoczylas, Ewa Wyrwalec i Lucyna Łata. Nagrody zostaną wręczone podczas akademii zakończenia roku szkolnego. Znawcami świata mitologicznego i biblijnego okazali się uczniowie:

Aleksandra Pabian – 80 p.           klasa 1a technikum ekonomiczne    I miejsce

Karolina Jerzak      – 76 p.           klasa 1m liceum mundurowe             II miejsce

Magdalena Opic -   75 p.             klasa 1a technikum ekonomiczne       III miejsce