GRALIŚMY W ORKIESTRZE!

     Dnia 15.01.2017r.  odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

       Nasza szkoła, wspólnie z Komendą Hufca ZHP Głubczycach, brała czynny udział w tegorocznej zbiórce na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Zbiórkę rozpoczęliśmy o  godz. 600, a skończyliśmy o 2000

podliczeniem zawartości naszej puszki.

      Uczniowie z naszego MECHANIKA  zebrali do puszki 1398,35 zł !

      Wśród kwestujących byli:

 klasa 1m:

1. Anna Rasiewicz

2. Kacper Żelazny

3. Wiktoria Wochnik

4. Karolina Wójcik

5. Magdalena Podgórska

  klasa 2m:

1. Wiktoria Lasyk

2. Anita Swoboda

3. Arkadiusz Błaszczyk

  klasy 1a:

1. Aleksandra Pabian

2. Magdalena Markiewicz

3. Aleksandra Papuga

      Ponadto uczniowie klasy 1m i 2m pomagali w Hufcu  w pracach związanych z organizacją 25 finału WOŚP.

Byli to: Oliwia Biernat, Nicola Buczek, Paulina Kwiatkowska, Patrycja Podraza, Martyna Rączka, Patryk Andruszczyszyn, Dawid Boroński,   Robert Poźniak

 i Kacper Żelazny.

     Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację Finału WOŚP, przeprowadzili zbiórkę oraz tym, którzy ze szczerego serce wrzucili swój datek do puszki.

                                                                               Odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji

                                                                                 wicedyrektor Ilona Klepacka