Rankiem 13 stycznia br. uczniowie klasy 2M udali się do Raciborza na wycieczkę programową obejmującą w swych założeniach poznanie specyfiki służby w Straży Granicznej, doskonalenie przemieszczania się w kolumnie marszowej oraz współdziałania w zespole klasowym.

Zajęcia odbywały się na terenie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Na początku uczniowie zostali zapoznani z organizacją i strukturą Straży Granicznej w Polsce. Omówione zostały zadania, które realizują funkcjonariusze tej formacji na terytorium RP. Prelegentami byli oficerowie SG /dane personalne niejawne/ którzy w sposób przejrzysty przybliżyli różne zagadnienia służby.

Następnie zwiedziliśmy obiekt strzelnicy, gdzie mogliśmy zapoznać się z różnymi rodzajami broni oraz ekwipunkiem wykorzystywanym w czasie pracy.

Po krótkim szkoleniu odbyło się strzelanie indywidualne z broni  Walther CP99 do tarcz umieszczonych w odległości 30 m. Indywidualne ćwiczenie celności to element treningu w służbach mundurowych, który decyduje w wielu wypadkach o skuteczności interwencji. Odbyła się też mała rywalizacja pomiędzy dwoma drużynami, a Martyna i Ola pokazały jak strzelać po przebiegnięciu na czas 100m.

W czasie przejścia na teren OSiR doskonaliliśmy marsz w kolumnie dwójkowej, zabezpieczenie przejścia przez drogę w miejscach nieoznaczonych i poruszanie się po moście nad Odrą krokiem „nie w nogę”.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystaliśmy z lodowiska oraz kręgielni. Ta część wyjazdu miała charakter rekreacyjny chociaż celność rzutów kulami do kręgli oraz umiejętność jazdy na łyżwach dała również możliwość podnoszenia kondycji fizycznej.

Na koniec był czas na McDrive i małe co nieco.

Opiekunami naszej wycieczki byli Panowie dyrektor Jan Łata i wychowawca Leopold Twardochleb.

Wycieczkę uważamy za udaną, a Grzesiek i Rafał zaliczyli również krótkie pobyty w Kietrzu, Nowej Cerekwi i Boguchwałowie, ale to już będą ich indywidualne wspomnienia.

               kadet starszy szeregowy Patrycja Podraza