Konkurs "Elektron"

Mając na uwadze rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły – Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach od kilku lat współpracuje z Politechniką Wrocławską. W ramach tych działań w obecnym roku szkolnym (2016/2017) Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej zorganizował dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych już IX edycję konkursu ELEKTRON. Dotyczył on zagadnień z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji i mechatroniki. Jest to konkurs dwuetapowy.

W pierwszej części odbywały się eliminacje szkolne, w których uczniowie rozwiązywali test wyboru w formie papierowej. Test konkursowy był testem wielokrotnego wyboru – składał się z 20 zadań z odpowiedziami A, B, C, D.

Etapem drugim będzie finał na Politechnice Wrocławskiej, podczas którego uczestnicy konkursu będą mogli zwiedzać laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Test finałowy będzie testem wielokrotnego wyboru – składa się z około 20-25 zadań z odpowiedziami A, B, C, D. 

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

                                                                                                            Wiesław Gałązka