DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 8 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się duża uroczystość – Dzień Języków Obcych oraz II Konkurs o Puchar Dyrektora ZSM dla szkół gimnazjalnych przygotowana przez nauczycieli języków obcych Agnieszkę Wałkiewicz, Krystynę Koziarę, Aleksandrę Pieszak i Artura Wanickiego. Ważnym celem spotkania z gimnazjalistami była prezentacja naszej szkoły i zapoznanie z ofertą edukacyjną.  W  pierwszej części uroczystości głos zabrali dyrektor naszej szkoły Jan Łata, kierownik szkolenia praktycznego Andrzej Wesołowski, a także niektórzy z zaproszonych gości w osobach:

Mgr Zbigniew Ziółko – radny Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach

Dr Barbara Piechaczek – dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej

Brygadier mgr inż. Wojciech Semeniuk – komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach

Kpt. Mgr inż. Waldemar Hołownia – zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach

Ppor. Bartłomiej Kawulok – rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego

Starszy posterunkowy Komendy powiatowej – Sandra Zjawin

Ing. Vera Predikantova – Dyrektor Szkoły Samochodowej z Czech

Eugenia Huterowa – kierownik Domu Młodzieży – internatu szkoły

Ing. Petr Fojtik – zastępca dyrektora do spraw nauki praktycznej

Ing. Zdenek Welna – tłumacz i koordynator partnerstwa i współpracy szkół

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Głubczycach wraz z opiekunem

Uczniowie Gimnazjum w Branicach wraz z opiekunem

Uczniowie Gimnazjum w Baborowie wraz z opiekunem

Uczniowie Gimnazjum w Pietrowicach Głubczyckich wraz z opiekunem

Przedstawiciele lokalnych mediów.

Szczególnym momentem naszej uroczystości było wystąpienie gości z Czech, gościliśmy bowiem kadrę kierowniczą z zaprzyjaźnionej Szkoły samochodowej  z Krnowa.

W swoim wystąpieniu  przedstawiciele szkoły z Czech poinformowali zebranych o podpisanym porozumieniu pomiędzy ZSM w Głubczycach a Szkołą Samochodową w Krnowie. Współpraca ta zaowocuje wymianą młodzieży polskiej i czeskiej, wymianą doświadczeń w dziedzinie kształcenia i rozwiązywania wielu problemów dotyczących kształcenia zawodowego. 

W swoich wypowiedziach wszyscy  zabierający głos goście przedstawili możliwości i kierunki kształcenia Zespołu Szkół Mechanicznych, podkreślali fakt, iż szkoła nasza daje szerokie możliwości jeśli chodzi o odnalezienie się uczniów na rynku pracy po zakończeniu nauki. Absolwenci naszej szkoły kończąc edukację posiadają odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy w wybranym przez siebie zawodzie, ale także mają możliwość kontynuowania nauki na uczelniach technicznych i uniwersytetach.

Ewenementem naszej szkoły jest także fakt, iż pomimo tego, że jest to szkoła techniczna mamy wiele młodych uzdolnionych artystycznie uczniów, chętnie realizujących swoje artystyczne pasje i zainteresowania, o czym zaproszeni goście i gimnazjaliści mieli okazję przekonać się oglądając program artystyczny w wykonaniu uczniów klas technicznych.

Grudzień to miesiąc, w którym odwiedza nas święty Mikołaj, dlatego  w tym dniu nie zabrakło tego sympatycznego gościa u nas. Przybyli do nas nie tylko Dziadek Mróz, a także Santa Claus, którzy wraz z pomocnymi Śnieżynkami  rozdali prezenty wszystkim zgromadzonym na uroczystości osobom.

Program artystyczny  w wykonaniu uczniów różnych klas naszej szkoły zawierał utwory w trzech językach. Ponieważ dzień Języków Obcych zawsze zachęca do nauki języków mogliśmy usłyszeć zróżnicowany repertuar. Najpierw noworoczną piosenkę rosyjską w wykonaniu Oli Pabian z kl.Ia, oraz  kolędę Cicha Noc w trzech językach w wykonaniu Magdy Miki z kl.IIIa oraz Filipa Platy z kl.IiL. Tematyka programu zawierała treści wiary, nadziei i miłości. O miłości zaśpiewał Filip w utworze Claptona w języku angielskim oraz ponownie Magda i Filip w nowoczesnej wersji Sacrum. Na koniec list Bednarka w wykonaniu Filipa zostawił nas w atmosferze miłości na dłużej.

Dzięki owocnej współpracy z naszym nauczycielem p. Łukaszem Zwaryczem, który zadbał o oprawę muzyczną niektórych utworów, aulę ZSM wypełnił czar pięknej, żywej muzyki. O fotorelację z imprezy zadbał jak zwykle Wiesław Gałązka.

O poczęstunek dla uczniów szkół  gimnazjalnych zadbała nie tylko Dyrekcja ZSM, ale także uczniowie naszej szkoły z wypiekami własnymi oraz Piekarnia - Ciastkarnia Albin Prassol.

W drugiej części spotkania odbył się Konkurs o Puchar Dyrektora ZSM. Konkurs przewidziany był dla uczniów gimnazjów naszego powiatu i możemy z dumą powiedzieć, że uczniowie, a także nauczyciele języków obcych z entuzjazmem odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Konkurs ten łączy w sobie kilka celów, a mianowicie doskonalenie i popularyzacja nauki języków obcych, sprawdzenie wiedzy stricte językowej. W pytaniach konkursowych były także elementy  realioznawcze i kulturoznawcze krajów niemieckojęzycznych. W konkursie wzięły udział cztery gimnazja z naszego powiatu. Każda ze szkół wytypowała trzech przedstawicieli, którzy odpowiadali na pytania konkursowe. Po tym etapie został wyłoniony zwycięzca, a mianowicie Gimnazjum im. Jana Pawła II z Baborowa. Na miejscu drugim uplasowało się Gimnazjum im. Trzeciego Tysiąclecia z Branic. Dwa pozostałe gimnazja zajęły ex aequo trzecie miejsce i przystąpiły do dodatkowej rundy, polegającej na odpowiedzi na zadane pytania. Po dogrywce miejsce trzecie zajęło gimnazjum im. Marii Curie Skłodowskiej z Głubczyc, natomiast miejsce czwarte przypadło w udziale gimnazjum im. Jana Pawła II z Pietrowic.

Puchar Dyrektora ZSM,  nagrody książkowe i rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy zostały wręczone przez pana Dyrektora, który serdecznie pogratulował wszystkim uczestnikom oraz podziękował za przybycie.

                                                                                                        Komisja Języków Obcych