„Cyberbezpieczny Uczeń”

W czwartek, 8 grudnia 2016r.  w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach  odbyło się szkolenie z udziałem dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów placówek oświatowych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Uczeń”, na lata 2016-2019.  Celem spotkania było podniesienie świadomości na temat niebezpieczeństw wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu, jak również edukacja z zakresu obrony przed zagrożeniami.