RZECZ O BEZPIECZEŃSTWIE

    W środę , 30 listopada 2016r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krętej w Głubczycach odbyło się szkolenie dotyczące zagrożeń. Zostało ono zorganizowane przez panią prezes Zarządu Spółdzielni – Renatę Kulik. Uczestniczyli w nim głubczyccy seniorzy jak i klasa III M – policyjna Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.
         Szkolenie to prowadzone było przez profesjonalistów – przedstawicieli służb mundurowych Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszy resort reprezentował starszy aspirant Krzysztof Kaczanek ,a drugi    z-ca komendanta PSP kpt. Waldemar Hołownia.
         Spotkanie , o którym tu mowa, miało charakter prelekcji  wyżej wymienionych, ilustrowanej prezentacją multimedialną.
         P. Krzysztof Kaczanek  przygotował wykład na temat bezpieczeństwa w ruchu  drogowym pieszych, zwłaszcza w wieku senioralnym, którzy w okresie jesienno-zimowym ulegają największej liczbie wypadków. Tak we dnie jak i w nocy. A zgromadzonych obdarował opaskami odblaskowymi, mogącymi uratować pieszemu życie. Nawiązał jednocześnie do tzw. mapy zagrożeń, a związanej ze współpracą mieszkańców z dzielnicowymi. Owa mapa to specjalna aplikacja Komendy Powiatowej Policji, na której można zaznaczać potencjalne zagrożenia.

 Starszy aspirant K.Kaczanek jako kierownik dzielnicowych przedstawił także funkcje podległych mu policjantów, ich kompetencje i zakres działań. Grupę tę reprezentowała pani sierżant Ewa Cieślak.
         Tymczasem kpt. Waldemar Hołownia podjął temat szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa w okresie grzewczym, a tym samym zatruć tlenkiem węgla , zwanym potocznie czadem. Przytoczył przerażające statystyki żniwa , jakie zbiera ten cichy zabójca. Bezbarwny i bezwonny. Ponadto zaprezentował działanie i obsługę tzw. czujników wspomnianego czadu i dymu , które to należy kupić, by zabezpieczyć  się  przed zaczadzeniem , a co za tym idzie, utratą zdrowia, a niejednokrotnie i życia!
 W.Hołownia nawoływał do sezonowego przeglądu drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych . Apelował , aby dbać  o właściwą cyrkulację powietrza w mieszkaniach. Lecz to nie wszystko. Zaprezentował również domowe gaśnice , proste zresztą w obsłudze , które powinny znaleźć się w każdym domostwie. Mogą bowiem uchronić przed niebezpiecznym pożarem.
         Ciekawe i pouczające prelekcje w/w panów znalazły podatny grunt w gronie odbiorców jakże  zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
         Kończąc spotkanie, pani prezes rozdała przybyłym broszurki ufundowane przez Starostwo Powiatowe, a traktujące o zagrożeniu czadem i dymem. Z kolei prelegentom i właścicielowi TV Pogranicze-p.Marianowi Pospiszelowi wręczyła symboliczne podziękowania za popularyzowanie w naszym lokalnym środowisku tak istotnych treści. Były gorące brawa.
         Podsumowanie szkolenia stanowił słodki poczęstunek przy herbacie i kawie w kręgu kuluarowych rozmów.
         Fotorelacja na portalu Mateusza Kitki www.twojeglubczyce.pl

                                                                                                          Maria Farasiewicz

dom.jpeg

dom2.jpeg