STROFY O OJCZYŹNIE…

STROFY O OJCZYŹNIE…

… to nazwa Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 24 listopada 2016r. Miał on miejsce, po raz  kolejny zresztą, w auli specjalnej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
 A zorganizowany został przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach przy współpracy z Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Miejskim Ośrodkiem Kultury jak i  Radę Przyjaciół Harcerstwa.
                Tegorocznej edycji konkursu przyświecało hasło: „Bo więcej waży jedna strofa, niż ciężar wielu pracowitych stronic” (Czesław Miłosz).
Te, jakże trafne słowa naszego noblisty, stały się wykładnią recytatorskiego przedsięwzięcia od lat wkomponowującego się w krajobraz kulturalny ziemi głubczyckiej. Zawsze w listopadzie.
                Od początku istnienia przeglądu Zespół Szkół Mechanicznych bierze w nim aktywny udział jako uczestnik IV kategorii wiekowej – szkół ponadgimnazjalnych.
W tym roku głubczycki MECHANIK reprezentowały dwie uczennice: Patrycja Cisaruk z kl. IIA technikum ekonomicznego oraz Wiktoria Konik – IA. Pierwsza z nich zdobyła II miejsce, a druga III! Zatem stanęły na podium. Pierwsza nagroda przypadła reprezentującej MOK  Kamili Klein.
                Nasze uczestniczki zaprezentowały, zgodnie z regulaminem, dwa wiersze. Jeden o ojczyźnie,
a drugi – dowolny. Patrycja przedstawiła „Siemiony” Kazimierza Wierzyńskiego oraz „Moje miasto” Marka Dębskiego, zaś w wykonaniu Wiktorii można było usłyszeć „Rozmowę z aniołem” Jana Lechonia i „Myśli człowieka” Karola Wojtyły.
                Gratulujemy nagrodzonym, życząc im dalszych sukcesów na niwie recytatorskiej i scenicznej.
                Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w swej wieloletniej historii to wartościowy przegląd. Propaguje bowiem piękno polskiej poezji, wzbudza ducha patriotyzmu wśród dzieci
i młodzieży, a przy tym popularyzuje kulturę żywego słowa i sztukę recytacji. Stanowi jedną z jakże istotnych form aktywności artystycznej. Sprzyja też wymianie pomysłów i doświadczeń w niełatwej przecież dziedzinie, jaką jest recytacja.
                A za rok kolejne „Strofy o Ojczyźnie”!
                *Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na portalu www.twojeglubczyce.pl

 

Maria Farasiewicz