Menu

Osiągnięcia artystyczne

Informacje o działalności grup artystycznych Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach: 
teatru „Tradycja” i zespołu tanecznego „Fantazja.

TRADYCJA

Teatr „Tradycja" z ZSM w Głubczycach działa od 1994 r., założony i prowadzony przez polonistkę Marię Farasiewicz. Jest to praca społeczna i pozalekcyjna. Jednym z celów przedsięwziętych przez teatr jest kultywowanie i popularyzowanie pięknej polskiej tradycji (stąd nazwa!) z jej bogatą obrzędowością i zwyczajem. Repertuar „Tradycji" jest różnorodny. Wśród propozycji scenicznych są spektakle ludowe, obrzędowe, obrzędowo-kolędnicze, satyryczne, kabaretowe, komediowe i inne.
„Tradycja" bierze czynny udział w życiu kulturalnym szkoły, miasta, województwa i poza nim. Wystawia spektakle w ramach Głubczyckich Dni Kultury, Festiwali Kultury Powiatowej, Dni Unii Europejskiej, spotkań integracyjnych, Dożynek i innych okoliczności. Organizuje oprawę artystyczną imprez lokalnych i środowiskowych, akademii, jubileuszy, itp.    Uczestniczy w konkursach, turniejach i przeglądach artystycznych różnych szczebli. O poziomie artystycznym „Tradycji” niech świadczą osiągnięcia:                                                                   
-   I miejsce i Główna Nagroda Muzeum Wsi Opolskiej na XI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Herody '96 w Lewinie Brzeskim                                                                              
-   I miejsce na Dolnośląskich Targach Edukacyjnych TARED '97  we Wrocławiu w Przeglądzie Szkolnej Twórczości Artystycznej                                                                                                         
-   II miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Dramatycznychi Kabaretów Proscenium '97 w Nysie                                                                                       
 -   I miejsce i Główna Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego na XV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Herody '2000 w Lewinie Brzeskim  
  -   reprezentowanie Opolszczyzny na Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej lipiec '2000 (nominacja Urzędu Marszałkowskiego)
-   II miejsce na XVII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Herody '2002 w Lewinie Brzeskim                                                         -   II miejsce w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Teatru Jednego Aktora Brzeg '2002 w ramach 47 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
-   II nagroda aktorska na Wojewódzkim Przeglądzie „Proscenium '2002" w Nysie
-   I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Teatr Jednego Aktora Brzeg '2003 w ramach 48 OKR i nominacja na etap centralny w Zgorzelcu
-   wyróżnienie honorowe w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora Zgorzelec '2003 (Marek Nędza w monodramie „Kameleon”)
-   II miejsce w XIX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Herody `2004 w Lewinie Brzeskim
-   Nagrody indywidualne: Marek Nędza, Jacek Krzysztoń, Kamil Łanocha, Patrycja Lasończyk, Maria Farasiewicz.
-   I miejsce w Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” 2004 i 2005
-   I miejsce i Główna Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w XXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Herody 2007 w Lewinie Brzeskim
-   ponadto liczne wyróżnienia.

GOŚCINNE WYSTĘPY „TRADYCJI":
-   Wojewódzki Przegląd Artystyczny Wiatraki '2000 OTKO w Namysłowie
-   występ w imprezie folklorystycznej organizowanej przez Radio Opole - 2001 w WODR w Łosiowie
-   kilkakrotne nagrania spektakli dla Radia Opole
-   „Theatron 2003” w Brzegu
-   Biesiada Wigilijna Środowisk Twórczych Opolszczyzny – Łosiów 2004
-   występ w Filharmonii Opolskiej podczas spotkania opłatkowego Marszałka Województwa Opolskiego – grudzień 2004
-   występ na Zamku w Mosznej – 2005
-   i inne.

REPERTUAR TEATRU „TRADYCJA":

- ludowy: komedia „Skubaczki", spektakle związane z okresem Bożego Narodzenia („Herody", „Misterium o Narodzeniu Pańskim", „Stajenka Betlejemska"), „Pascha”, „Noc Kupały-Noc Świętojańska” wg J. Kochanowskiego i J.I. Kraszewskiego, „Sielanki" Sz. Szymonowicza, „Sielanki” Fr. Karpińskiego, „Bajki Śląskie" St. Ligonia                                                                                          
- satyryczno kabaretowy: „Końskie nazwisko" A. Czechowa, „Zielona Gęś I, II, III" wg K.I. Gałczyńskiego, fr. „Ferdydurke" W. Gombrowicza, „Opowiadania" S. Mrożka                                                    
- monodramy: „Kameleon”, „Wewnętrzne dziecko” E. Bogosiana, „Xymena" K.I. Gałczyńskiego,
- inny: montaże słowno-muzyczne, poezja śpiewana, recytowana, teatrzyki dziecięce, muzyka rozrywkowa itd. Teksty: oryginalne, stylizowane, adaptowane lub własne M. Farasiewicz tworzone na potrzeby występu Muzyka: oryginalna, stylizowana lub własna (kompozycje: Piotr Baron, Józef Kaniowski, Maria Farasiewicz) Aktualny skład „Tradycji” – 25 osób (uczniowie z różnych klas ZSM).

 

Osiągnięcia teatru TRADYCJA ZSM od 2013 r.

-  II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych HERODY’ 2013 w Lewinie Brzeskim.

 Pięć nagród indywidualnych za wykreowane postaci i reżyserię.

- I i II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Poezji i pieśni Jana Pawła II w kategorii recytacja’ 2013 ( Monika Sabatowicz i Bartłomiej Baran)

- Opolski Szmaragd’2013 na I Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Filharmonii Opolskiej.

- II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Poezji i Pieśni Jana Pawła II w kategorii poezja śpiewana ‘2013 (Iwona Halikowska)

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „ Życie i twórczość W.S. Reymonta – 2013 ( Angelika Podraza)

- I,II i III miejsce w Powiatowym Hufcowym Konkursie „ Strofy o Ojczyźnie)’ 2013 (Bartłomiej Baran, Natalia Chaszczewska, Mateusz Kościelny).

- Główna Nagroda Aktorska na Ogólnopolskim Festiwalu „Brodnicka Uczta Teatralna”- Brodnica’2013 (Mieczysław Zając).

- I,II i III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Poezji i Pieśni Jana Pawła II w kategorii recytacja ‘ 2014 (Monika Sabatowicz, Bartłomiej Baran, Agnieszka Kłak).

- II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Poezji i Pieśni Jana Pawła II w kategorii poezja śpiewana’ 2014 (Iwona Halikowska).

- I miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „Mikrofon i Ty”- Opole’ 2014 (Iwona Halikowska).

- Statuetka Głubczyckiego Lwa dla teatru TRADYCJA w kategorii „ Działalność społeczna i charytatywna” 2014.

- 1 miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” 2014 – (Natalia Chaszczewska)

- 2 miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” 2014 – ( Bartłomiej Baran)

- 3 miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” 2014 – (Mateusz Kościelny)

- 2 miejsce w XXX Jubileuszowym Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędujących HERODY 2015 w Lewinie Brzeskim , nagrody indywidualne za wykonanie postaci (Michał Bezpalko, Mateusz Kościelny, Natalia Chaszczewska, Michał Zając); nagroda dla p.Marii Farasiewicz za reżyserię

- 1 miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II 2015 w kategorii –recytacje

- 3 miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II 2015 w kategorii poezje śpiewane (Magdalena Mika)


FANTAZJA

Zespół taneczny „Fantazja” (1996-2005). Założony i prowadzony przez Marię Farasiewicz. Prezentował różnorodne formy tańca: nowoczesny, współczesny, musicalowy i estradowy. „Fantazja” brała czynny udział w życiu kulturalnym szkoły, miasta i województwa. Stanowiła oprawę artystyczną wielu uroczystości, imprez kulturalno-oświatowych i sportowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Ma na swym koncie wiele osiągnięć w konkursach i przeglądach artystycznych różnych szczebli:
-   I miejsce na Dolnośląskich Targach Edukacyjnych TARED`97 w przeglądzie Szkolnej Twórczości Artystycznej we Wrocławiu.
-   II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Brzeg`1997
-   III miejsce w VII Wojewódzkim Turnieju Młodych Gmin i Miast Opole`2001
-   I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych Kietrz`2001
-   II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych FANTAN`2002 w Opolu
-   IV miejsce w Finale Pucharu Polski „Show Dance” formacji seniorów Opole`2002
-   III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych FANTAN`2003 w Opolu
-   dwukrotnie Grand Prix w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych ‘2002, ‘2003
-   II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „FANTAN 2004” w Opolu

Zespół „Fantazja” działał w ramach zajęć pozalekcyjnych. Skład „Fantazji” - 10 dziewcząt z klasy V a1 Liceum Ekonomicznego ZSM