Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy

W naszej szkole prowadzona jest innowacja pedagogiczna: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”. W jej ramach doposażone zostaną pracownie w nowoczesne oprogramowanie i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu. Powyższą innowacją objęto uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik ekonomista. Uczniowie wezmą udział w specjalistycznych zajęciach laboratoryjnych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Będą także mieli możliwość udziału w kursach nadających dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe i dzięki temu będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Wśród uczniów zostaną powołane zespoły kreatywnego myślenia – design thinking, których zadaniem będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla opolskich firm działających w kluczowych dla regionu branżach przemysłu. Uczniowie zostaną objęci systemem doradztwa edukacyjno-zawodowego w ścisłej współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi. Będą również uczestniczyć w warsztatach prowadzonych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, podczas których zbudują swoje Portfolio pod okiem specjalistów. Ponadto, uczniowie klas maturalnych wezmą udział w kursach przygotowujących na studia wyższe techniczne.

                                                                                      Małgorzata Wanicka, szkolny lider projektu