Nowa pracownia informatyczna

Od 1. września tego roku w głubczyckim  MECHANIKU działa nowa pracownia informatyczna dostosowana do potrzeb dydaktycznych technikum informatycznego, którego cztery oddziały funkcjonują w ZSM . Prowadzona jest przez nauczycielki Agnieszkę Korczyńską i Grażynę Zaworską, które to włożyły wiele pracy w jej utworzenie.

Pracownia, o której tu mowa, powstała dzięki staraniom dyrektora Jana Łaty i nauczycieli przedmiotów informatycznych. Ogromny wkład w to dzieło ma Starostwo Powiatowe, które na ten cel przeznaczyło 30 tyś. zł. Wykonawcą tegoż edukacyjnego przedsięwzięcia została firma Com-Kab.

Nowa pracownia informatyczna spełnia standardy wymagań edukacji w technikum informatycznym. Młodzież korzystająca z jej sprzętu przygotowuje się do egzaminów kolejnych kwalifikacji zawodowych.

Dziękujemy serdecznie p. Staroście Józefowi Kozinie i  Zarządowi Powiatu oraz kierownikowi Piotrowi Enenkielowi  i pracownikom Warsztatów Szkolnych ZSM za pomoc w realizacji w/w projektu informatycznego. Z kolei uczniom MECHANIKA życzymy jak największych korzyści z funkcjonowania nowej pracowni.
                                                                                                                                             Redakcja ZSM