DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14. października to dzień Komisji Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. To święto wszystkich pracowników oświaty, pełne życzeń i kwiatów. W Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach obchodzone było w sposób szczególny i miało podniosły charakter. 13. października w murach naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli licznie zaproszeni goście (starosta głubczycki – Józef Kozina, kierownik wydziału oświaty i zdrowia – Tomasz Seń, przedstawiciele służb mundurowych, czyli zastępca komendanta PSP – kpt. Waldemar Hołownia, wicedyrektor ZK – mjr Witold Derewecki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji – aspirant Agata Aleksiejewicz, komendant hufca ZHP – Ryszard Kańtoch, O. Dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom  – Paweł Tarnowski, przewodnicząca Rady Rodziców – Barbara Kaźmierczak i inni), nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

            Część oficjalną prowadziła uczennica klasy 4A, Natalia Chaszczewska, która po przywitaniu zgromadzonych oraz złożeniu życzeń oddała głos p.dyrektorowi Janowi Łacie. Pan dyrektor powitał wszystkich przybyłych oraz tradycyjnie już podziękował nauczycielom za trud i zaangażowanie włożone w edukację i wychowanie młodego pokolenia.

            Następnie głos zabrali przybyli goście, którzy w pięknych słowach wyrażali szacunek i wdzięczność dla pracy pedagogów. W swym wystąpieniu p.starosta przedstawił również nazwiska nauczycieli wyróżnionych nagrodą starosty. A są to: Bernadeta Skoczylas i Wiesław Gałązka.

            Głos zabrała także pani prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Głubczycach – Elżbieta Kubal, która wręczyła dyplomy, podziękowania i kwiaty za zdobycie przez ZSM II miejsca w województwie w akcji PCK „Gorączka złota”. Otrzymali je dyr. Jan Łata oraz panie: Maria Farasiewicz, Beata Lehun oraz Lucyna Łata. Z kolei ks. Grzegorz Bławicki został uhonorowany za aktywny udział w akcji krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie.”

            Kolejnym punktem programu było uroczyste wręczenie nagrody dyrektora wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom szkoły.

            Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną, którą przygotowali uczniowie klasy 3M oraz 4CI pod kierownictwem nauczycielek Aleksandry Pieszak oraz Alicji Ozimek.

            Na scenie pojawił się Patryk Urbanik, który w imieniu społeczności uczniowskiej złożył nauczycielom piękne życzenia, następnie zaprosił do obejrzenia krótkiego filmu, zrealizowanego przez uczniów klasy 4CI – Michała Rychlika oraz Kacpra Dąbrowy. W filmie tym uczniowie Mechanika indywidualnie składali życzenia oraz przekazywali pozdrowienia swoim nauczycielom.

            Punkt kulminacyjny stanowił skecz kabaretowy pt. „Jeden dzień z życia ucznia ZSM”, w którym młodzi aktorzy z klasy 3M w sposób bardzo humorystyczny przedstawiali scenki z wybranych lekcji szkolnych. Po radości i uśmiechu na twarzach zebranych można było stwierdzić, że występ bardzo się podobał. Młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

            Na zakończenie uczniowie z klasy przygotowującej występ wręczyli nauczycielom, pozostałym pracownikom oraz przybyłym gościom symboliczny podarunek w postaci samodzielnie przygotowanego kwiatka z pięknymi życzeniami.

            Na tym uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej zakończono.

 

                                                                                              Klasa IV CI