dr Barbara Piechaczek

                We wtorek, 18 października br. o g. 1315 w świetlicy Zespołu Szkół Mechanicznych
w Głubczycach odbyło się spotkanie młodzieży z dr Barbarą Piechaczek – dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej.
                Wizyta przedstawiciela jakże ważnej instytucji kulturalnej związana była z realizacją społecznego projektu o nazwie „Spotkania z kulturą”, a adresowanego do uczniów klas pierwszych w ramach przedmiotu wiedza o kulturze.
                Barbara Piechaczek w swej prelekcji w sposób jasny i klarowny przedstawiła funkcjonowanie i rolę Powiatowego Muzeum jako instytucji kultury. Swą wypowiedź zilustrowała przygotowaną na tę okoliczność prezentacją multimedialną zawierającą informacje o działalności muzeum. Opatrzyła je ciekawym komentarzem i dygresjami, uciekając się do wydarzeń historycznych związanych z naszym regionem. Nie omieszkała także zaprosić uczniów MECHANIKA do PMZG, zwiedzania wystaw, uczestnictwa w tzw. lekcjach muzealnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez instytucję, którą kieruje.
                Nasi młodzi przyjaciele z uwagą  i w skupieniu wysłuchali interesującego gościa, nagradzając jego wystąpienie gromkimi brawami. Były ciepłe słowa podziękowania i symboliczny bukiet kwiatów.
                Wizyta dr Barbary Piechaczek – historyka sztuki to kolejne spotkanie w ramach w/w projektu edukacyjnego.  Jego dopełnieniem będzie niewątpliwie wyjście z młodzieżą do Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej i żywy kontakt z jego zbiorami . To już wkrótce!
                A za miesiąc kolejne „Spotkanie z kulturą” w murach ZSM i nowy ciekawy gość!

                                                                                                               Maria Farasiewicz