XLIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

 

W dniu 21 października w naszej szkole odbył się szkolny etap XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej zorganizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Opolu.

Do zmagań konkursowych przystąpili:

  • 3di: Krzysztof Hury, Łukasz Zalecki
  • 4bd: Dawid Cykowski
  • 4ci: Roland Alker, Łukasz Wasiak, Adrian Banach

Olimpiada jest trzystopniowa w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Zawody pierwszego stopnia polegają na wskazaniu 15 poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu 3 zadań z pośród sześciu. Czas trwania olimpiady wynosi 90 minut.

                                                                                          Przewodniczący Komisji Szkolnej: Marek Nowacki