Z Mundurówką u mundurowych

 

     Dnia 18 października 2016 r. klasa 3M naszego Liceum Mundurowego wraz z ks. Grzegorzem Podburaczyńskim oraz wychowawcą Marcinem Hryckiewiczem wzięła udział w wycieczce do Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Policyjnej Izby Dziecka w Opolu.

     Po przybyciu do stolicy naszego województwa, zostaliśmy bardzo życzliwie i ciepło przyjęci przez funkcjonariuszy KWP. Zwiedzanie Komendy rozpoczęliśmy od strzelnicy policyjnej, gdzie młodzież uczestniczyła w spotkaniach z dwoma instruktorami, prowadzącymi zajęcia ze strzelania z różnymi grupami służb mundurowych.

Podczas pierwszego spotkania młodzież mogła usłyszeć o historii powstania i otwarcia strzelnicy oraz o jej bogatym i profesjonalnym wyposażeniu. Instruktor wspomniał również o całym procesie budowy i wygłuszania pomieszczenia. Co ciekawe, okazało się, że ze strzelnicy korzystają także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Co prawda nie tak często, jak ich koledzy z innych jednostek, gdyż jest to spowodowane dość dużą odległością dzielącą Opole i Głubczyce, jednak w zajęciach uczestniczą.

W trakcie spotkania z pierwszym instruktorem uczniowie zadawali również szereg pytań, dotyczących m.in. różnych rodzajów broni krótkiej i długiej używanych obecnie przez Policję w Polsce, odpowiedniej postawy podczas oddawania strzałów w stronę przestępców czy też częstotliwości prowadzonych zajęć.

Drugi instruktor policyjnej strzelnicy zaprosił nas do bardzo interesującego i nowocześnie wyposażonego pokoju multimedialnego, w którym młodzież mogła zapoznać się z techniką strzelania przy użyciu symulatorów. Prowadzący pokazał także, w jaki sposób prawidłowo trzymać broń w dłoniach oraz objaśnił zasady działania pistoletu samopowtarzalnego. Podczas tych zajęć słuchacze świetnie się bawili, z drugiej strony zaś przekonali się, że strzelanie nie jest tak prostą rzeczą, jaka może się wydawać.

W dalszej części kilku uczniów osobiście mogło doświadczyć sytuacji, w jakich może znaleźć się funkcjonariusz podczas pełnienia służby czy to podczas patrolu, czy kontroli drogowej, czy też w bezpośrednim kontakcie z niebezpiecznym przestępcą przetrzymującym zakładników lub atakującym policjantów (uczniowie strzelali z repliki pistoletu policyjnego do wyznaczonych celów oraz uczestniczyli w inscenizacji jednych z tysięcy filmików sytuacyjnych).

Kończąc zajęcia na strzelnicy, zostaliśmy również zaproszeni przez instruktorów na Dzień Otwartych Drzwi w KWP Opole, który odbędzie się w lipcu przyszłego roku.

Od strzelnicy przeszliśmy do laboratorium kryminalistycznego, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach z daktyloskopii (jeden z najstarszych działów kryminalistyki zajmujący się ustalaniem tożsamości osób głównie na podstawie linii papilarnych, które znajdują się na dłoniowej stronie ręki). Na cały wykład złożyły się takie tematy, jak:

  1. Identyfikacja osób na podstawie linii papilarnych.
  2. Wnioskowanie o sposobie popełnienia przestępstwa na podstawie ujawnionych śladów linii papilarnych.
  3. Prowadzenie Wojewódzkiej Rejestracji Daktyloskopijnej.
  4. Ujawnianie, zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, pobieranie materiału porównawczego.
  5. Sporządzanie portretu pamięciowego poszukiwanej osoby.

Kończąc wizytę w laboratorium, panie prowadzące przestrzegały uczestników, aby nigdy nie próbowali w swoim życiu ani narkotyków, ani tym bardziej dopalaczy, których zażywanie może zakończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią.

Wychodząc z KWP w Opolu uczniowie otrzymali również od funkcjonariuszy egzemplarze pisma „Policja” oraz pamiątkowe kieszonkowe kalendarze.

W dalszej części naszej wycieczki udaliśmy się do Policyjnej Izby Dziecka. Tam uczestnicy mogli posłuchać o procedurze przyjmowania nieletnich przestępców, szczegółowym planie dnia na terenie obiektu, regulaminie funkcjonowania Izby oraz zasadach, jakie należy stosować w przypadku osobników bardzo agresywnych. Ponadto uczniowie zwiedzili takie pomieszczenia jak: jadalnię, cele mieszkalne, świetlicę, pokój sanitarny oraz spacerniak. Funkcjonariusze prowadzący zajęcia, zwrócili również uwagę na fakt, że do Policyjnej Izby Dziecka trafia od dłuższego czasu o wiele więcej dziewczyn niż chłopców.

Podsumowując, wycieczkę, trzeba jasno stwierdzić, że uczniowie godnie reprezentowali dobre imię szkoły, zachowywali się w sposób wzorowy, co potwierdzili także funkcjonariusze KWP w Opolu. Na pytanie: Który punkt wycieczki okazał się najbardziej ciekawy i atrakcyjny?, uczestnicy jednogłośnie odpowiedzieli, że była nim strzelnica. Zatem, oby więcej takich wycieczek, gdyż wrażenia po nich są niezapomniane i zapadają głęboko w umysłach i sercach zarówno uczniów, jak i opiekunów oraz zwiększają integrację międzypokoleniową.

                                                                                                                        Ks. Grzegorz Podburaczyński