Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej

                W środę, 12 października br. o godz. 900 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Oplu odbyła się uroczysta akademia Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej.
                To podniosłe, doroczne święto edukacji, w którym wzięły udział władze wojewódzkie, samorządowe, oświatowe oraz  związkowe (ZNP jak i NSZZ „Solidarność”). Przybyli tu zaproszeni goście, a mianowicie dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Słowem – społeczność związana z oświatą i wychowaniem.
               W tym szczególnym dniu zasłużonym w resorcie edukacji zostały wręczone nagrody i odznaczenia.  W tym zacnym gronie znalazł się Marek Malewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w naszym Zespole Szkół Mechanicznych. Został uhonorowany podwójnie. Najpierw Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, nadanym przez prezydenta RP, a następnie Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla Oświaty i wychowania, nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Pierwszego odznaczenia dokonał wojewoda opolski – Adrian Czubak,
a drugiego Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek.
                Gratulujemy Markowi Malewiczowi tych jakże zaszczytnych wyróżnień, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą  na niwie sportowej i  wychowawczej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

mm.jpeg

Maria Farasiewicz