Dyrekcja

Dyrektor

mgr Jan Łata

 

Wicedyrektor

mgr Barbara Pawluś

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Andrzej Wesołowski

 

Kierownik Internatu

mgr Marek Jargon

 

Kierownik Gospodarczy i Warsztatów Szkolnych

mgr inż. Piotr Enenkiel