Inauguracja nowego roku szkolnego


           

  1 września br. o g. 900 na placu apelowym Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta akademia inaugurująca nowy rok szkolny 2016/2017.
              Zgromadziła ona społeczność uczniowską, nauczycieli oraz zaproszonych gości, których ciepłymi słowy powitał dyrektor Jan Łata.
Wśród nich byli: radny sejmiku wojewódzkiego- Zbigniew Ziółko, wicestarosta-Anita Juchno, przewodniczący Rady Miejskiej-Kazimierz Naumczyk wiceburmistrz - Kazimierz Bedryj, O. Paweł Tarnowski-dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom, zastępca komendanta PSP- kapitan Waldemar Hołownia, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach podinspektor Krzysztof Andrusiak oraz przedstawiciele środowisk współpracujących ze szkołą. Przybyli goście zabrali głos, życząc uczniom
i nauczycielom sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Z kolei ks. Grzegorz Podburaczyński skierował do młodzieży słowo Boże, będące swoistym drogowskazem życiowym.           

W kluczowym momencie  uroczystości nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Oto 140-osobowa grupa młodzieży powtarzała za p. wicedyrektor-Iloną Klepacką słowa przysięgi. A byli to uczniowie sześciu klas o różnych profilach i zawodach: technik ekonomista (1a), technik elektryk oraz pojazdów samochodowych (1cd), technik informatyk oraz logistyk (1il), liceum ogólnokształcącego - mundurowego (1m) oraz dwóch klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej (1g i 1s).

              Podniosłym punktem programu akademii inaugurującej był także akt mianowania kadetów klasy II mundurowej na stopień  kadeta starszego szeregowego.  A został on nadany przez przedstawicieli służb mundurowych wraz z dyrekcją i wychowawcą.

            Tego dnia nie mogło zabraknąć nawiązania do 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej: Oto Natalia Chaszczewska - przewodnicząca samorządu uczniowskiego, prowadząca akademię, przywołała historię agresji hitlerowskiej na Polskę, której dopełnieniem był wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  „Elegia o… chłopcu polskim”.
            Na zakończenie akademii pani wicedyrektor przedstawiła wychowawców
 i przydzielone im klasy, po czym wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie miały miejsce spotkania nauczycieli z uczniami .

 

Redakcja ZSM