VI DZIEŃ KRESOWY

W niedzielę, 28 sierpnia br. w Bogdanowicach miały miejsce obchody VI Dnia Kresowego. A rozpoczęły się o godzinie 12:00 uroczystą Mszą Św. w intencji Kresowian w kościele parafialnym – Sanktuarium Matki Bożej z Monasterzysk pod przewodnictwem kapelana Kresowiaków ks. proboszcza Adama Szubki.

O oprawę poetycko – muzyczną Mszy Św. zadbała Grupa Estradowa MOK pod kier. Marii Farasiewicz z akompaniamentem Marian Bażyńskiego i gościnnym występem 21 – letniego bas-barytona Tomasza Wierzby.

VI Dzień Kresowy po raz kolejny został zorganizowany przez Głubczyckie Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, parafię oraz sołectwo Bogdanowice. Bogaty program owego Dnia Kresowego realizowany był od godziny 15:00 do 21:00 na profesjonalnej, dożynkowej scenie w centrum boiska. Rozpoczął się występem chóru „Fenix”, który wyśpiewał utwory swego kompozytora i akompaniatora – Józefa Kaniowskiego, po czym prezes głubczyckich Kresowiaków – Edward Wołoszyn wraz z ks. kapelanem dokonali uroczystego otwarcia VI Dnia Kresowego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, a mianowicie radni sejmiku wojewódzkiego: Kazimierz Pyziak oraz Zbigniew Ziółko, wiceburmistrz Kazimierz Bedryj, radni gminy i powiatu oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń kresowych. Wśród nich Jan Skalski – prezydent Światowego Kongresu Kresowian, Edward Bień – prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej, Witold Listowski – prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie – Koźlu i inni.

Centralnym punktem uroczystości było odznaczenie przez prezesa Edwarda Bienia Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymali go: dr Katarzyna Maler, dr Arkadiusz Szymczyna oraz Ryszard Brzeziński. Z kolei Maria Farasiewicz, Edward Wołoszyn i Kazimierz Naumczyk zostali uhonorowani  złotą odznaką „Zasłużony dla Kresów II RP ”. Były miłe podziękowania, wyrazy uznania i wdzięczności.

W kolejnej części programu głos zabrał redaktor naczelny „Głosu Głubczyc” – Jan Wac, by rozpocząć tym samym cykl wspomnień o zapomnianych głubczyckich Kresowianach, którzy stracili życie i zdrowie, walcząc o wolną Polskę. Swą prelekcję poświecił postaci Kazimierza Czarneckiego, znanego z reportażu TV Głubczyce czy „Kalendarza  Głubczyckiego 2010”. Po jego wystąpieniu nadszedł czas na występ zespołu „Lwowska Fala”, który, jak sama nazwa wskazuje, przybył z Lwowa, by przywołać specyficzny folklor miejski Lwowa lat trzydziestych XX wieku.

Ostatni punkt programu stanowił barwny, ponad dwugodzinny spektakl muzyczno – satyryczny pt. „Na kresową nutę i nie tylko” w wykonaniu Grupy Estradowej MOK w reżyserii Marii Farasiewicz. Nie mogło w nim zabraknąć aktora teatru TRADYCJA ZSM – Mietka Zająca w roli lwowskiego batiara oraz dobrze zapowiadającego się śpiewaka, wspomnianego wcześniej Tomasza Wierzby. Ponadto wystąpili: Witold Dereń, Beata Krzaczkowska, rodzeństwo – Maria Farasiewicz i Wiesław Wierzba (gitara), jak i akompaniujący na instrumentach klawiszowych Marian Bażyński. Licznie zgromadzona publiczność nie szczędziła braw wszystkim występującym.

Był to kolejny, jakże udany Dzień Kresowy. Na scenie wiele atrakcji artystycznych, a wokoło stragany pełne łakoci i jadła, o które postarały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Do zobaczenia za rok. Ta joj!

Redakcja ZSM